„Promocja marki innowacyjnych MŚP” – PARP ogłasza nabór wniosków

16 października 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór do konkursu „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2023 r.

Polscy przedsiębiorcy coraz śmielej podejmują współpracę z zagranicznymi klientami, a program FENG wspiera również inicjatywy związane z ekspansją międzynarodową.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania mające na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w tym realizację strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, klientów i kanałów sprzedaży. Wsparcie ukierunkowane jest na umiędzynarodowienie działalności innowacyjnych przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków. Promocja koncentruje się wokół sektorów gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym i innowacyjnym.

Pomoc finansową uzyskają projekty, które promują markę produktową przedsiębiorcy i Markę Polskiej Gospodarki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto muszą wpisywać się w jeden ze wskazanych sektorów gospodarki: medyczny i farmaceutyczny, budowy i wykańczania budowli, elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki, zielonych technologii (w tym OZE, GOZ), IT/ICT, przemysłu kreatywnego, kosmetyczny, maszyn i urządzeń, meblarski, motoryzacyjny, pojazdów szynowych, statków specjalistycznych, jachtów i łodzi, wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania, lotniczo-kosmiczny, spożywczy.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wsparcie wynosi do 50% wartości projektu, przy czym minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie są określone.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • udział w zagranicznych targach w charakterze wystawcy,
  • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji,
  • kampanie promocyjne związane z udziałem w wydarzeniach targowych, a odbywające się w elektronicznych mediach masowych.

Wnioski do konkursu będzie można składać od 16 października do 30 listopada 2023 r. do godz. 16:00.

Więcej informacji o działaniu „Promocja marki innowacyjnych MŚP” można znaleźć na stronie PARP.

(Źródło: parp.gov.pl)

To top