Zajecia profilaktyczne dla uczniów klas VII

Od września 2023 wznowiona została realizacja zajęć profilaktycznych dla uczniów klas VII publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jesienno – zimowe warsztaty prowadzone są pod hasłem INTEGRACJA – EMPATIA – SUKCES  pokazują w jaki sposób współpraca w grupie rówieśniczej staje się gwarancją prawidłowych interakcji społecznych oraz rozwoju emocjonalnego młodzieży. Spotkania są również okazją do rozpowszechniania wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków oraz czynników chroniących przed uzależnieniami wśród uczniów klas VII, a ich wpływem na przebieg dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Tematyka oraz charakter zajęć wymagały postawienia na doświadczonych trenerów, posiadających bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą, mających codzienny kontakt z jej problemami, ale jednocześnie potrafiącymi nawiązać dobre relacje z młodymi ludźmi, oparte o zasady partnerstwa oraz zaufania. Obie trenerki prowadzące spotkania –  doradca zawodowy – Anna Tomaszewska i socjoterapeuta – Anna Gębura – to osoby doskonale orientujące się w problemach młodych ludzi, a jednocześnie potrafiące nawiązywać z nimi bardzo dobry kontakt.  Przełożyło się to na bardzo pozytywny odbiór zajęć oraz zaangażowanie uczniów w realizację zadań i ich aktywność. Uczniowie chętnie brali udział w ćwiczeniach, dyskusjach, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, otwarcie mówili o swoich problemach, uczyli się przełamywać bariery w kontaktach z rówieśnikami, rodziną i otoczeniem, a także odpowiednio rozpoznawać zagrożenia, żeby móc ich unikać.

Jak dotąd w jesienno – zimowej sesji warsztatów przeprowadzono 20 godzin zajęć dla ponad 60 uczniów z Publicznych Szkół Podstawowych: nr 1, nr 3 oraz nr 4. Warto przypomnieć, że w okresie październik 2022 – luty 2023 zrealizowano 48 godzin zajęć dla ponad 170 uczniów.

To top