Dofinansowanie w PUP na podjęcie działalności gospodarczej

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych. Wnioski będą przyjmowane od dnia 06.11.2023 r. od godziny 7:00 do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
To top