Oferta PARP z Funduszy Europejskich na rok 2024

Rozwój mobilności miejskiej oraz wsparcie dla przedsiębiorstw zainteresowanych gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ) – to dostępne dofinansowania dla Polski Wschodniej, do których nabór kończy się w tym roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zapowiada już teraz kolejne konkursy planowane na rok 2024 w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Ogólny budżet programu wynosi 2,65 mld euro, z czego PARP rozdysponuje ponad 1,39 mld euro.

Nabory w roku 2023

  • Wsparcie dla GOZ

Przedstawiciele sektora MŚP z Polski Wschodniej mogą liczyć na wsparcie sięgające blisko 83 tysięcy złotych, jeśli są zainteresowani kreowaniem gospodarki opartej na ponownym wykorzystaniu zasobów. Dofinansowanie jest dostępne poprzez udział w konkursie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, etap I – opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji”.

Celem naboru jest udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z obszaru Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów związanych z wdrażaniem modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Termin na zgłoszenia mija 19 grudnia 2023 r.

Na stronie PARP została udostępniona ankieta, która pomaga w samodzielnej ocenie potencjału przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Zachęcamy do jej wypełnienia przed złożeniem wniosku konkursowego.

Szczegółowy opis konkursu jest dostępny pod linkiem.

  • Zrównoważona mobilność

Jednostki samorządu terytorialnego z regionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część woj. mazowieckiego) jeszcze do 12 grudnia 2023 r. mają okazję złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny”. Celem naboru jest wsparcie mobilności w miastach z przedziału 50-100 tysięcy, które są ustawowo zobligowane do organizacji transportu miejskiego, a zarazem na przestrzeni ostatnich lat tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na m.in. zakup bezemisyjnego taboru, budowę i modernizację infrastruktury transportu miejskiego czy digitalizację systemu mobilności. Wsparcie PARP wynieść może nawet do 85% wartości realizowanego projektu.

Lista miast kwalifikujących się do naboru oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie PARP.

Drugi nabór PARP wspierający rozwój mobilności w miastach z regionu Polski Wschodniej – „Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny” – jest otwarty do 18 grudnia 2025 r. dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku jednak beneficjentami dofinansowania mogą być miasta z liczbą mieszkańców przekraczającą 100 tys.

Dofinansowanie może wynieść nawet do 85% wartości projektu. Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajduje się na stronie PARP.

Oferta PARP na 2024 r.

PARP, w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW), planuje kolejne możliwości wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego i sektora MŚP. Planowane nabory obejmą wsparcie m.in.: startupów, rozwoju automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, wprowadzania gospodarki obiegu zamkniętego, wzornictwa, turystyki oraz mobilności miejskiej.

Jednym z konkursów realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, który jest planowany na początku 2024 r., jest „Zrównoważona turystyka”. W ramach działania wspierane będą kompleksowe projekty obejmujące tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych o najwyższym potencjale przyciągania turystów, w szczególności związane z rozwojem tras rowerowych, infrastruktury na potrzeby turystyki kajakowej i kamperowej.

W 2024 r. planowany jest również nabór do konkursu „Wzornictwo w MŚP” z FEPW, który zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej. Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Ponadto w ramach FEPW planowane jest ogłoszenie konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” na wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji przedsiębiorstwa oraz „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” – wsparcie mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności, obejmujące przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowa.

Na pomoc w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej będą mogły liczyć także startupy. Wybrane przez PARP nowe partnerstwa – jako Platformy startowe – na początku 2024 r. rozpoczną działalność i będą pozyskiwać zgłoszenia osób fizycznych, które mają ambicję uruchomić i rozwijać własny startup w Polsce Wschodniej. W toku programu inkubacji nowopowstały podmiot (startup) korzystać będzie z darmowych usług niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem swojego pomysłu biznesowego. Po zakończeniu inkubacji najlepsze startupy uzyskają możliwość́ ubiegania się o bezzwrotne wsparcie PARP w wysokości do 600 tys. zł z przeznaczeniem na dalszy rozwój działalności.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to program finansowania, który ma na celu wspieranie rozwoju i wzrostu gospodarczego wschodnich regionów Polski. Program ten koncentruje się na inwestycjach w obszarach, takich jak rozwój przedsiębiorczość, energia i klimat, zrównoważona mobilność miejska, transport i zrównoważona turystyka. Dzięki temu wsparciu, regiony te mają możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności, poprawienia jakości życia mieszkańców oraz przyciągnięcia inwestycji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Z programu skorzysta 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

Więcej informacji o programie FEPW znajduje się na stronie internetowej.

To top