Zakończenie Programu Domowych Detektywów w PSP 14.

 

Pod znakiem dobrej zabawy i kreatywnej edukacji odbyło się podsumowanie programu rekomendowanego „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”. Program realizowany był przez Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W czwartek, 14 grudnia uczestnicy programu – dzieci z klasy 5a oraz ich rodzice/opiekunowie  zrealizowali ostatnie zadanie w ramach programu – Wieczór Jasia i Małgosi. Było to podsumowanie całego działania, które prowadzone było od października tego roku. Celem zajęć było poszerzanie wiedzy dzieci na temat alkoholu, skutków jego spożywania – zarówno społecznych, jak i zdrowotnych, a tym samym opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej i świadomego kontaktu z tą używką. Dzieci rozwijały także swoje umiejętności psychospołeczne, uczyły się empatii, współpracy oraz radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Przed spotkaniem z rodzicami, dzieci otrzymały nagrodę – niespodziankę za swoją pracę. Było to wyjście integracyjne do sali sportowej „MIMI TOREK” mieszczącej się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, gdzie miały możliwość spożytkowania swojej energii na ściankach wspinaczkowych oraz trampolinach.

Sam Wieczór Jasia i Małgosi obfitował przede wszystkim w zadania, które opracowywały dzieci, a do ich realizacji zapraszały rówieśników oraz rodziców. Było dużo śmiechu, zabawy i zdrowej rywalizacji. Dzieciaki przy okazji mogły zobaczyć, że można świetnie spędzić czas w oderwaniu od smartfonów, komputera czy internetu, a zabawa z rówieśnikami może być bardzo wciągająca i pełna emocji. Dorośli mogli podpatrzyć prace swoich pociech i wspólnie z nimi beztrosko się bawić. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy oraz drobne upominki. Program spełnił swoje podstawowe zadanie. W myśl zasady „Bawiąc – uczyć, ucząc – bawić!” służył poszerzeniu wiedzy i umiejętności dzieci, uświadamiał na temat zagrożeń, dawał możliwość integrowania się ze środowiskiem rówieśników, wspierał aktywnie współpracę dzieci z rodzicami oraz rozwijał istotne umiejętności psychospołeczne: umiejętność kierowania, empatię, współpracę grupą, kreatywność oraz komunikację.

Wieczór Jasia i Małgosi pokazał, że warto na chwilę zatrzymać się, by wspólnie przeżyć chwile radości i dumy z tego, że należy częściej wolny czas przeznaczać na rzeczy ważne – zwłaszcza życiowe. Spotkanie przebiegło w ciekawej scenerii i na długo zapisze się w naszej pamięci, zwłaszcza, że integrowało tych, którzy włączyli się do realizowania tego programu: rodziców, uczniów i wychowawców.

Dziękujemy!

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” został zrealizowany w ramach inicjatywy Centrum Profilaktyczno-Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA”.

To top