Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w CAO

W listopadzie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Odbywają się spotkania i konferencje poświęcone profilaktyce i sposobom leczenia tej choroby. Imprezy takie służą też poszerzaniu wiedzy i świadomości dotyczącej cukrzycy.

W Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się spotkanie, którego organizatorem było Ostrowieckie Stowarzyszenie Diabetyków. Wśród zaproszonych zaprzyjaźnionych jednostek i instytucji było także Centrum Rozwoju Lokalnego, które reprezentowała dyrektor CRL Agnieszka Rogalińska. Obecni byli członkowie Stowarzyszenia wraz z prezesem Adrianem Murdzą oraz opiekunem diabetyków, którym jest lekarz spec. diabetolog Małgorzata Bień, która wygłosiła wykład na temat cukrzycy.

Cukrzyca to poważny problem XXI wieku. Choroba stała się wręcz problemem społecznym, z cukrzycą zmagają się już miliony osób, a zlekceważona może prowadzić do kalectwa, poważnych powikłań, a nawet śmierci. Postęp medycyny spowodował, że leczenie i diagnozowanie cukrzycy jest dziś dużo łatwiejsze, chorzy mogą stosować odpowiednie leki oraz coraz powszechniejsze systemy bieżącego monitorowania poziomu cukru. Ważnym aspektem jest świadomość choroby także wśród osób zdrowych – choćby w kontekście niesienia pomocy osobom, które zapadają w śpiączkę cukrzycową.

Spotkanie podsumowały gratulacje za wkład w upowszechniania wiedzy o cukrzycy, życzenia i okolicznościowe upominki od zaprzyjaźnionych instytucji i jednostek samorządowych, w tym od lat wspierającego Stowarzyszenie – Centrum Rozwoju Lokalnego.

To top