Wizyty studyjne młodych przedsiębiorców w firmach Finow i Danstoker

Dzisiaj zakończyły się wizyty studyjne uczestników Akademii Młodego Przedsiębiorcy w ostrowieckich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Młodzi ,,studenci” zapoznali się z historią firm Finow Polska Sp. z o.o. oraz Danstoker Polska Sp. z o.o. Zapoznali się również ze specyfiką pracy oraz kluczowymi działami dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wizyty zostały wysoko ocenione przez uczestników, zwłaszcza możliwość zwiedzenia hal produkcyjnych.
Koordynatorem zadania jest Centrum Rozwoju Lokalnego, a jego Wykonawcą Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.
Akademia Młodego Przedsiębiorcy jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzystającego z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.
To top