O KSeF w CRL – bezpłatne spotkania informacyjne

W 2024 r. przedsiębiorców czeka wiele kolejnych zmian w przepisach i regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Jedna z najważniejszych to wprowadzenie od 1 lipca 2024 r. obowiązku wystawiania ustandaryzowanych e-faktur w Krajowym Systemie e-Faktur.

W związku z wprowadzeniem KSeF Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Krajową Administracją Skarbową – Urzędem Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało dla lokalnych przedsiębiorców oraz pracowników księgowości i biur rachunkowych bezpłatne spotkania informacyjne pt: „E-fakturowanie – nowy obowiązek wystawiających faktury – Krajowy System e-Faktur (KSeF)”. Spotkania poprowadziła Pani Iwona Maj – pracownik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Koordynator obsługi JPK_VAT oraz specjalizująca się w zagadnieniach związanych z wdrażaniem systemu KSeF. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem, w dwóch przeprowadzonych 17 i 18 stycznia spotkaniach wzięło udział 80 uczestników.

Zakres tematyczny objął m. in. takie zagadnienia jak:
  • czym jest e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF),
  • definicja i elementy faktury ustrukturyzowanej,
  • logowanie i nadawanie uprawnień do Krajowego Systemu e-Faktur,
  • wystawianie faktur w KSeF w przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych, jednostkach samorządu terytorialnego,
  • błędy i ich korygowanie w KSeF,
  • KSeF a niestandardowe dokumenty finansowe (faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące itp.).

Spotkania podzielone były na część teoretyczną oraz część praktyczną, podczas której prowadząca zaprezentowała zamieszczone na stronach Ministerstwa Finansów narzędzia  – środowiska testowe – pozwalające na przećwiczenie procedur wystawiania, odbioru i archiwizowania e-Faktur.

Uczestnicy mieli sporo pytań dotyczących praktycznych kwestii takich jak: procedury postępowania w przypadku błędów na fakturze, kwestii przesyłania e-faktur do kontrahentów, a także wystawiania e-faktur osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Pani Iwona poprowadziła spotkania w sposób niezwykle przystępny i merytoryczny, udzieliła bardzo wielu przydatnych informacji, zaprosiła również do kontaktowania się z Urzędem Skarbowym w przypadku wszelkich wątpliwości i pytań. Zaznaczyła jednak, że do czasu wprowadzenia obowiązku KSeF na pewno pojawi szereg kolejnych zmian i regulacji, dlatego warto cały czas śledzić strony Ministerstwa Finansów lub Krajowej Administracji Skarbowej.

Warto też zauważyć, że na ten moment przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z e-Faktur mogą przejść na ten system, ale ze świadomością, że ich kontrahenci nadal mogą życzyć sobie faktur wystawianych i przesyłanych w dotychczasowej formie.

W związku z dużym zainteresowaniem planowane jest jeszcze jedno spotkanie dotyczące KSeF, o którego terminie będziemy informować.

Spotkania zorganizowane zostały w ramach cyklu ,,LOKALNIE dla BIZNESU” .

Dziękujemy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Panu Pawłowi Dulewiczowi za pomoc i wsparcie w przeprowadzeniu spotkań.

 

To top