Pożyczki na rozwój turystyki – FEPW

Ważna informacja dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej oraz w branżach pokrewnych! Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowy z operatorami wojewódzkimi, z którymi będzie współpracować przy wdrożeniu wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP na rozwój turystyki. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony fundusz preferencyjnych pożyczek na wsparcie małych przedsiębiorstw z branży turystycznej z sześciu województw Polski Wschodniej – w tym świętokrzyskiego.

Z pożyczek mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający w branży turystycznej lub okołoturystycznej. Warunkiem otrzymania wsparcia jest ulokowanie inwestycji na terenie Polski Wschodniej, tj. województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego lub regionalnego mazowieckiego (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).

Wnioskujący mogą ubiegać się o wparcie w wysokości do 1 mln zł. Maksymalny okres spłaty to 7 lat (84 miesiące). Wysokość oraz terminy spłat rat mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na korzystniejsze niż rynkowe oprocentowanie pożyczki, które jest stałe w całym okresie jej obowiązywania, a także na brak opłat i prowizji za jej udzielenie i obsługę. Co istotne, jeden przedsiębiorca może zawnioskować nawet o dwie pożyczki.

Dodatkowe preferencje będą dotyczyć inwestycji młodych firm – prowadzących działalność nie dłużej niż trzy lata oraz inwestycji komplementarnych do szlaków turystycznych, jakie powstaną w ramach priorytetu V programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Pieniądze będzie można przeznaczyć np. na rozbudowę pensjonatu, restauracji, parku linowego, wypożyczalni kajaków i wielu innych przedsięwzięć wpisujących się w szeroko rozumianą branżę turystyczną. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BGK.

W województwie świętokrzyskim pożyczek udzielać będzie Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

To top