Wsparcie na starcie – FARR uruchomił nabór wniosków!

Informujemy, że Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach rozpoczęła nabór wniosków w ramach Rządowego Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”! Nabór obejmuje teren tzw. Makroregionu Południowego – obejmującego województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.  Alokacja środków wynosi  5 500 000,00 zł.  Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 18 stycznia 2024 r.od godz. 8.00 i trwać będzie do czasu wyczerpania środków.

W celu ubiegania się o pożyczkę  uprawnione podmioty zobowiązane są do złożenia wniosku o pożyczkę według obowiązującego wzoru wraz z obligatoryjnymi załącznikami.

Wniosek wraz z obligatoryjnymi załącznikami należy spakować w formacie ZIP i przesłać tylko w jednej wiadomości mailowej na adres wws@farr.pl. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: nazwę Wnioskodawcy i województwo w którym będzie zakładana /istnieje  działalność gospodarcza. Po przesłaniu wniosku droga mailową Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oryginałów dokumentów: Formularza wniosku wraz z pozostałymi załącznikami – osobiście lub przesłanie pocztą na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
27-200 Starachowice, Ul. Mickiewicza 1A z dopiskiem WSPARCIE W STARCIE    

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru można uzyskać bezpośrednio w biurze Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej  FARR

To top