Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych

W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych  (27.02) Centrum Rozwoju Lokalnego uczestniczyło w Świętokrzyskim Kongresie Organizacji Pozarządowych.

Było to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich tych, którzy pragną aktywnie wspierać rozwój społeczny i gospodarczy naszego regionu oraz budować silniejszą i zaangażowaną społeczność lokalną.

Jednym z głównych tematów Kongresu było omówienie zasad udzielania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i organizacjach pozarządowych.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko poznać aktualne wyzwania ekonomii społecznej, ale także nawiązać współpracę i wymienić się doświadczeniami.

W trakcie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprezentowali możliwości pozyskania wsparcia z różnych programów.

W wydarzeniu udział wzięło blisko 140 uczestników reprezentujących 50 organizacji pozarządowych, w tym: kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, ale także wielu stowarzyszeń i fundacji, które działają na terenie województwa świętokrzyskiego.

Organizatorami wydarzenia byli: Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ŚOWES, Caritas Diecezji Kieleckiej, Fundacja Centrum Europy Lokalnej, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – FARR, Fundacja imienia Stefana Artwińskiego.

My też tam byliśmy razem z:

  • Fundacja Pomocna Dłoń
  • Stowarzyszenie Osiedlowy Klub Aktywnych Seniorów
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Ostrowiec Świętokrzyski
  • Klub Sportowy SPORTS ACADEMY

 

 

To top