„Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców”

Od 25 marca 2024 r. przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie w ramach programu „Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z 9 wyłonionymi Operatorami szkoleniowo – doradczymi.

Celem konkursu Akademia HR jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych-, średnich lub dużych przedsiębiorców w obszarze HR w związku ze zmianami demograficznymi i zmianami zachodzącymi na rynku pracy.

Termin składania zgłoszeń mija 30 listopada 2026 r.

W ramach konkursu „Akademia HR” wypracowano dwa narzędzia, które pozwolą przedsiębiorcy na określenie sugerowanych potrzeb rozwojowych w obszarze HR oraz umożliwią mu wybór oferty szkoleniowo-doradczej odpowiadającej na te potrzeby:

  1. Autodiagnoza – interaktywny kwestionariusz do wypełnienia przez przedsiębiorcę, służący do oszacowania potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. WAŻNE: Raport z autodiagnozy generowany po wypełnieniu kwestionariusza jest wymagany przez Operatora na etapie rekrutacji do projektu;
  1. Opis kompetencji w obszarze HR – dokument stanowiący podstawę wyboru usług rozwojowych. Opis kompetencji może podlegać okresowej aktualizacji.

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi szkoleniowe i doradcze z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym:

  • właścicieli,
  • kadrę HR,
  • kadrę menadżerską,
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo), z których może skorzystać przedsiębiorca, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z autodiagnozy oraz mieszczą się w Opisie kompetencji kadr w obszarze HR.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie za pośrednictwem wybranych operatorów szkoleniowo-doradczych, wśród których znajdują się:

Wsparcie mogą uzyskać mikro (bez osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników), mali, średni i duzi przedsiębiorcy:

  • planujący przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym właścicieli, kadrę HR, kadrę menadżerską, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze,
  • spełniający warunki uzyskania pomocy de minimis,
  • gotowi do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia
  • posiadający Raport z przeprowadzonej autodiagnozy potrzeb w zakresie kompetencji z obszaru HR.

Więcej informacji oraz dostęp do niezbędnej dokumentacji możliwy jest na stronie projektu (TUTAJ) oraz na stronie PARP (TUTAJ).

(źródło: parp.gov.pl)

To top