Nowe pożyczki z BGK już w kwietniu!

Już w kwietniu ruszą nabory na pożyczki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) – tak poinformowali dzisiaj przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pożyczki skierowane są do osób prywatnych i podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ci pierwsi będą mogli częściowo sfinansować swoją edukację i zdobyć kapitał na start biznesu, a PESy rozwinąć swoją działalność.

Pożyczki będą oferowane w trzech sektorach:

Pożyczki na kształcenie

Pożyczka na kształcenie skierowana jest do osób pełnoletnich, które mieszkają w Polsce, a które chcą się dokształcić lub przebranżowić. Wsparcie jest odpowiedzią na zmiany i zapotrzebowanie rynku pracy na nowe kompetencje, zmiany ścieżki kariery zawodowej i mobilność zawodową. Wartość projektu to prawie 236 mln zł.

Pożyczkę można przeznaczyć na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia.

Parametry pożyczki:

 • Wysokość wsparcia: do 50 tys. zł, w tej kwocie można zrealizować jedno lub kilka szkoleń z dowolnego obszaru wiedzy lub umiejętności,
 • Oprocentowanie: 0 proc.,
 • Możliwość umorzenia części kapitału,
 • Okres spłaty: do 3 lat,
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki,
 • Brak prowizji i opłat za udzielenie i obsługę pożyczki.

Pożyczka na samozatrudnienie

Pożyczka na samozatrudnienie skierowana jest do osób bezrobotnych, osób które poszukują pracy, w tym także tych, które już pracują, opiekunów osoby z niepełnosprawnością oraz studentów ostatniego roku studiów. Z pożyczki można sfinansować niezbędne wydatki do założenia firmy. Dodatkową korzyścią dla pożyczkobiorcy są darmowe usługi doradcze i szkoleniowe – już na etapie wnioskowania.

Wartość projektu to 674 mln zł.

Parametry pożyczki:

 • Wysokość wsparcia: maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, aktualnie ponad 150 tys. zł,
 • Stałe oprocentowanie – 0,25 lub 0,1 proc. stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
 • Okres spłaty: do 7 lat,
 • Karencja w spłacie: do 1 roku od daty wypłaty środków,
 • Możliwość umorzenia części kapitału, do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 50 proc. wartości pożyczki,
 • Brak wymaganego wkładu własnego,
 • Brak prowizji i opłat za udzielenie i obsługę pożyczki.

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej mogą przeznaczyć pożyczki na start lub rozwój prowadzonej działalności. Wartość projektu to prawie 180 mln zł.

1. Pożyczka na start – parametry:

 • Dla PES, które działają nie dłużej niż 12 m-cy,
 • Możliwość sfinansowania kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz utworzenia miejsca / miejsc pracy,
 • Wysokość: do 100 tys. zł na jedną pożyczkę, z możliwością udzielenia dwóch pożyczek dla jednego PES o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł,
 • Oprocentowanie na poziomie stopy redyskonta weksli NBP,
 • Możliwość umorzenia części kapitału,
 • Maksymalny okres spłaty: do 5 lat,
 • Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty wypłaty środków,
 • Brak prowizji i opłat za udzielenie i obsługę pożyczki.

2. Pożyczka na rozwój – parametry:

 • Dla PES, które działają powyżej 12 m-cy,
 • Wysokość: do 500 tys. zł na jedną pożyczkę (ale nie więcej niż 1 mln zł na jeden PES),
 • Oprocentowanie na poziomie stopy redyskonta weksli NBP,
 • Możliwość umorzenia części kapitału,
 • Maksymalny okres spłaty: od 7 do 10 lat,
 • Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty wypłaty środków,
 • Brak prowizji i opłat za udzielenie i obsługę pożyczki.

Wszystkich pożyczek będą udzielać partnerzy finansujący, których listy są dostępne na stronach BGK.

Więcej informacji na temat dofinansowań, jak również innych form wsparcia realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego można uzyskać na portalu BGK (TUTAJ)

Źródło: www.bgk.pl

To top