Konkursy

Program Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości”, europejski program Erasmus+ oraz inne europejskie inicjatywy są wspaniałą okazją do podniesienia swoich kompetencji, poznania ciekawych ludzi i organizacji, prowadzenia rozwijających międzynarodowych projektów, a także przyczyniają się do tego, że Europa, w której żyjemy jest bardziej obywatelska i otwarta.

Obywatelska Europa

Do 6 czerwca oraz do 18 września można składać wnioski w programie Komisji Europejskiej KE CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości”. Nabory wniosków dotyczą m.in. wzmocnienia społeczeństwa w oparciu o praworządność, demokrację i prawa podstawowe;wspólnych europejskich doświadczeń związanych z migracją; promocji wśród wszystkich pokoleń decydujących momentów integracji europejskiej, jej historię oraz praktyczny wpływ tych zmian na codzienne życie Europejczyków; podnoszenia świadomości na temat Karty praw podstawowych UE; stworzenia systemu monitorowania środowiska, w którym organizacje społeczeństwa obywatelskiego działają.

Prezentujemy kilka wybornych konkursów, z wieloma innymi możecie tradycyjnie zapoznać się w serwisie fundusze.ngo.pl.

Nabór wniosków w Programie KE CERV, który trwa do 6 czerwca do godz. 17.00:

Poza tym do 18 września do godz. 17.00 można składać wnioski grantowe m.in. w takich konkursach  KE CERV jak:

Ekologiczna i regionalna Europa

Dla bardziej wytrawnych graczy prezentujemy trzeci nabór wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027, który trwa do 7 czerwca 2024 do godz. 12.00. Program wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu.

Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 28 czerwca 2024 r. do godz. 23.59 przyjmuje wnioski w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów żywności poprzez wykorzystanie niesprzedanych produktów spożywczych lub produktów spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia. Wsparcie kierowane m.in do organizacji odbierających żywność zarówno w ilościach hurtowych (tzw. banki żywności), jak i detalicznych (tzw. organizacje foodsharingowe)

We wrześniu mijają terminy składania wniosków w kolejnych naborach w programie Komisji Europejskiej LIFE. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jeśli działacie na rzecz łagodzenia zmian klimatu, różnorodności biologicznej czy wykorzystywania czystej energii, to ten program da wam wielkie możliwości rozwijania swoich projektów.

Wspierająca Europa

Program Erasmus+ przewiduje realizację w tym okresie m.in. wymienionych poniżej Akcji, które mają umożliwić osiągnięcie jego celów:

Sport Akcja 1. Mobilność edukacyjna osób. Mobilności kadry sportowej

Realizacja projektów mobilnościowych w ramach Akcji 1 w dziedzinie sportu umożliwi m.in. zdobycie nowych umiejętności i wiedzy przez kadrę sportową, w tym wiedzy dotyczącej dobrego zarządzania, odpowiedzialności środowiskowej, integracyjnej roli sportu, włączania poprzez sport oraz wartości wynikających z międzynarodowej współpracy.

Młodzież Akcja 1. Mobilność edukacyjna: Wymiany młodzieżowe – współpraca poprzez organizację spotkań

Celem wymian młodzieżowych jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Wymiany umożliwiają poznanie nowych kultur, podnoszenie i zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej oraz rozwój zainteresowań.

Młodzież Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji: Stwórz projekt z młodzieżą z zagranicy

Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom podniesienia jakości i znaczenia ich działań, rozwój i umocnienie współpracy z partnerami, podniesienie ich zdolności do działania na polu międzynarodowym poprzez wymianę doświadczeń, rozwój nowych praktyk i metod oraz wymianę idei. Wnioski można składać do 1 października 2024 r.

Za realizację programu na szczeblu europejskim odpowiada Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA), część akcji realizowana jest za pośrednictwem Narodowych Agencji Programu. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Na portalu Funding & tender opportunities można na bieżąco śledzić ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach programu Ersmus+ oraz innych europejskich programów.

źródło: www.ngo.pl

To top