OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2024 R.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił czwarty otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

 

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela:

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych,

Oddział Sportu  tel:  41 395-10-58, 41 395-11-78, 41 395-11-69, 395-19-91

Ogłoszenie i załącznik do pobrania na stronie: https://www.swietokrzyskie.pro/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-r/

 

Kontakt:

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

fax. 41 344 52 65

e-mail: sekretariat.est@sejmik.kielce.pl

To top