Program Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-doradczym dotyczącym naboru do Programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 14.05.2024 o godz. 13:00 w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Główną ideą programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych. W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2000 do 6000 zł na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.

O mikrodotacje ubiegać się mogą młode organizacje (wpisane do KRS nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku) oraz grupy nieformalne (min. 3 osoby pełnoletnie wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego).

Program Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest realizowany dzięki środkom z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

To top