Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie „Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024”. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie od 10 000 do 20 000 złotych. O środki mogą ubiegać się organizacje poradnicze, które chcą zrealizować inicjatywy wspierające osoby potrzebujące z całego kraju. W ramach konkursu przyznamy maksymalnie 26 mikrodotacji. Nabór wniosków w konkursie trwa od 13 maja i potrwa do 12 czerwca. Konkurs kierowany jest do uniwersyteckich poradni prawnych, diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego oraz organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 22 maja o godz. 16:30 w formie transmisji na żywo na profilu Klastra Innowacji Społecznych na Facebooku: facebook.com/klasterinnowacjispolecznych. Szczegółowe informacje nt. konkursu na stronie internetowej: grantydlaporadni.pl. Wnioski można złożyć bezpośrednio za pomocą generatora: https://generator.grantydlaporadni.pl/ Kontakt telefoniczny pod numerem 732-259-513 bądź mailowy kontakt@grantydlaporadni.pl
To top