„Wzornictwo w MŚP” – nabór w PARP dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

7 maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła nabór „Wzornictwo w MŚP”, który finansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Ma on wspierać polskie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej w zakresie rozwijania i wdrażania, powstałych w ramach działań wzorniczych, nowych lub ulepszonych produktów. Celem działania jest podkreślenie znaczenia wzornictwa jako elementu budującego konkurencyjność oraz innowacyjność mikro, małych oraz średnich firm.

Celem działania jest kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów. W ramach naboru „Wzornictwo w MŚP” firma może przeprowadzić audyt wzorniczy oraz przygotować strategię wzorniczą, a następnie z wykorzystaniem pełnego procesu wzorniczego zaprojektować oraz wdrożyć nowy produkt. Dodatkowo, co jest ważne, przez cały czas realizacji projektu przedsiębiorca korzysta z wiedzy oraz doświadczenia projektanta wzorniczego.

Program jest skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z terenu Polski Wschodniej, do którego zalicza się województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego – zachodniego i wołomińskiego).

Łączna pula wsparcia wynosi 100 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 3 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł.

Nabór startuje 7 maja br. i potrwa do 2 lipca br.

Działania objęte dofinansowaniem:

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, w tym związanych w procesem projektowania wzorniczego obejmującego projektowanie, prototypowanie oraz testowanie,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń. Ich wartość nie może jednak przekroczyć 10% wartości kosztów środków trwałych nabywanych w projekcie,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Wsparcie nie może obejmować np. oprogramowania będącego samodzielnym produktem.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie PARP.

Dodatkowo PARP przygotowała dla zainteresowanych poradnik, jak złożyć wniosek o dofinansowanie 

Źródło: parp.gov.pl

To top