Zmiana na stanowisku dyrektora CRL

Informujemy, iż w dniu 16 maja 2024 r., w związku z wyborem na urząd starosty ostrowieckiego Agnieszka Rogalińska przestała sprawować funkcję Dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego. Tego samego dnia decyzją Prezydenta Miasta Artura Łakomca pełniącym obowiązki Dyrektora CRL został wyznaczony Łukasz Kot – kierownik Działu Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości.

Swoją decyzję Prezydent Miasta zakomunikował podczas spotkania z pracownikami jednostki. Podczas uroczystości Prezydent podziękował Pani Agnieszce Rogalińskiej za dotychczasową współpracę jednocześnie życząc owocnej i pełnej sukcesów pracy na urzędzie starosty. Zapewnił też, że jest przekonany, że przejmujący obowiązki Łukasz Kot  z powodzeniem będzie kontynuował działania CRL związane z rozwojem i promocją przedsiębiorczości, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz z zarządzaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, a także z działaniami związanymi z powstającym Ostrowieckim Integratorem Edukacji i Przedsiębiorczych. Prezydent A. Łakomiec jednocześnie zasygnalizował, że przygotowywany jest konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego, a powołany na p. o. Dyrektora Łukasz Kot będzie kierował pracami Centrum do czasu jego rozstrzygnięcia.

Pani Agnieszka Rogalińska związana była z jednostką przez równe 8 lat. Najpierw 16 maja 2016 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., a po jej likwidacji i utworzeniu z dniem 1 stycznia 2022 r. Centrum Rozwoju Lokalnego jako jednostki budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski została powołana na stanowisko Dyrektora CRL.

W czwartek podczas spotkania z pracownikami dotychczasowa Dyrektor podziękowała za współpracę, zaangażowanie, motywację i pracę dla dobra zarówno Centrum, jak i mieszkańców naszego miasta. Zapewniła jednocześnie, że jako starosta chciałaby kontynuować wspólne działania z CRL na szczeblu relacji powiatu z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.

Zespół Centrum Rozwoju Lokalnego również składa Pani Agnieszce Rogalińskiej podziękowania za wszystkie lata wspólnej pracy, okazywane wsparcie i pomoc, a także umiejętność stworzenia ciepłej, przyjaznej atmosfery oraz otwartości w relacjach z pracownikami.

Składamy również nowej Pani Staroście życzenia sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji w pracy na rzecz mieszkańców powiatu ostrowieckiego.

 

 

 

To top