Projekt „Akcj@ Edukacja”

Centrum Rozwoju Lokalnego w ramach projektu Akcj@ Edukacja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w II kwartale 2024 roku zrealizowało szereg cennych działań dla uczniów i nauczycieli.

Nauczyciele:

  • W ramach studiów podyplomowych „Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny” podnoszą swoje kompetencje

Uczniowie rozwijają pasje i zdobywają nowe umiejętności:

  • Szkolenie „Tworzenie filmów edukacyjnych w PSP 4” daje praktyczne umiejętności
  • Warsztaty dziennikarskie rozwijają warsztat pracy
  • Warsztaty teatralne w PSP 4 pobudzają kreatywność
  • Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej uwrażliwiają na troskę o środowisko
  • Zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniają wsparcie
  • Zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia logopedyczne pomagają pokonać trudności.

Projekt Akcj@ Edukacja to:

  • 415 uczniów i 55 nauczycieli z 2 szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • Całkowity budżet: 943 244,78 zł, z czego 844 340,58 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.
  • Realizacja w latach 2024-2025.

Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie na stronach internetowych Centrum Rozwoju Lokalnego!

#FunduszeUE oraz #FunduszeEuropejskie

To top