CRL rozpoczyna cykl szkoleń dla pracowników placówek oświatowych

 
10 czerwca 2024 r. Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim zainaugurowało realizację bezpłatnego cyklu szkoleń pt. „Praca z dzieckiem i rodziną w sytuacjach trudnych”. Szkolenia skierowane są do pracowników placówek oświatowych i obejmują trzy tematy:
1️⃣ Zachowania suicydalne wśród dzieci i młodzieży
2️⃣ Inspirujący „dorosły”
3️⃣ Wirtualna rodzina – e – uzależnienia

Pierwsze spotkanie z cyklu, zatytułowane „Zachowania suicydalne wśród dzieci i młodzieży”, odbyło się 7 czerwca i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas 6-godzinnych warsztatów uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych u dzieci i młodzieży przejawiających tendencje samobójcze, interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz tworzenia bezpiecznego środowiska w placówce oświatowej.

Szkolenie poprowadził pan Łukasz Niewczas, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, certyfikowany specjalista w zakresie pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi w sytuacjach kryzysowych.

Pozostałe części cyklu odbędą się w późniejszych terminach, które zostaną wkrótce ogłoszone. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego https://crl.ostrowiec.pl/ oraz mediów społecznościowych instytucji, aby uzyskać aktualne informacje.

Szkolenia są realizowane w ramach inicjatywy Centrum Profilaktyczno-Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA”.
 
To top