„Kto ty jesteś? – Polak mały”. Dzisiaj startuje nabór wniosków w ramach nowego programu MEN

26 czerwca rozpoczął się nabór wniosków w ramach nowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) skierowanego do przedszkolaków pn. „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Elektroniczny system do składania wniosków będzie otwarty do 17 lipca.

Program przewiduje dotacje na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków.

O granty w wysokości od 20.000 do 500.000 zł mogą ubiegać się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Program będzie podzielony na następujące moduły tematyczne:

Moduł 1 – ,,Odkrywcy świata”:
– organizacja warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;
– stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne;
– tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM;
– organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata.

Moduł 2 – „Kultura dla przedszkola”:
– organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej;
– organizacja zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci;
– współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci.

Moduł 3 – „Bezpieczne przedszkolaki”:

– organizacja zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy;
– przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu;
– tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym.

Moduł 4 – „Świat w przedszkolu”:

– organizacja działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji;
– organizacja zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej;
– organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.

W ramach programu wnioskodawca będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, który obejmie wyłącznie jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego.

Szczegółowe zasady wnioskowania zostały opublikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/kto-ty-jestes–polak-maly-zasady-wnioskowania

Informacja o naborze wniosków znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/kto-ty-jestes–polak-maly–nowy-program-ministra-od-26-czerwca-2024-r

To top