Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło nowe konkursy na powstanie Centrów Pomocy Dzieciom

Minister Sprawiedliwości ogłosił 10 otwartych konkursów ofert na zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2025-2026. Celem konkursów jest utworzenie i prowadzenie Centrów Pomocy Dzieciom. Wnioski można składać od 27 czerwca 2024 r., od godziny 16:00 do 11 lipca 2024 r., do godziny 15:00.

Centra Pomocy Dzieciom to miejsca, gdzie dziecko i jego rodzina pokrzywdzona przestępstwem otrzymają kompleksową pomoc. Centra działają na zasadzie jednego okna – dzieci pokrzywdzone przestępstwem mogą w jednym miejscu otrzymać kompleksowe wsparcie od zespołu specjalistów z różnych dziedzin w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Organizacje, które zgłoszą swoje oferty, będą musiały zaplanować wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne, socjalne, rodzinne i medyczne. Centra Pomocy Dzieciom utworzone ze środków funduszu będą również prowadzić działalność profilaktyczną i edukacyjną.

Szczegółowe informacje o konkursach

Ogłoszone konkursy dotyczą utworzenia Centrów Pomocy Dzieciom w 10 województwach. Pełne ogłoszenia, załączniki (m.in. informacje o wymaganym doświadczeniu, personelu i warunkach lokalowych) oraz terminy zadawania pytań i składania ofert – znajdziecie na stronach konkursów dla poszczególnych województw: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/cxliv-144-otwarty-konkurs-ofert-na-lata-2025-2026—centra-pomocy-dzieciom-w-wojewodztwie-swietokrzyskim

To top