Nowe konkursy na rozwój kompetencji cyfrowych

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło otwarte konkursy w ramach programu „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029” (PRTI).

Program ma na celu podniesienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych młodych ludzi oraz rozwój umiejętności programistycznych i projektowania gier komputerowych.

Termin składania ofert upływa 10 lipca br.

Ministerstwo ogłosiło cztery otwarte konkursy ofert na rok szkolny/akademicki 2024/2025 w ramach programu „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029” (PRTI) na organizację:

  • Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu dla uczniów,
  • Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu dla studentów,
  • Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych dla uczniów,
  • Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych dla studentów.

Termin składania ofert upływa 10 lipca br.

PRTI ma podnosić zaawansowane kompetencje cyfrowych młodych ludzi. Program pozwala im nauczyć się nie tylko projektować algorytmy i programować, ale również projektować gry komputerowe. PRTI kierujemy głównie do uczniów i studentów, a w ramach dodatkowych działań – także do nauczycieli i wykładowców, którzy się nimi opiekują. Program realizujemy w dwóch ścieżkach tematycznych: Mistrzostwa w algorytmice i programowaniu oraz Mistrzostwa w projektowaniu gier komputerowych skierowanego do Studentów oraz uczniów.

Kto może uczestniczyć w konkursach?
Wszystkie cztery konkursy skierowane są do: organizacji pozarządowych, jednostek terenowych stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związków stowarzyszeń, fundacji, kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, cechów rzemieślniczych, izb rzemieślniczych, izb gospodarczych, samorządów gospodarczych wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej [2], spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie [3].

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

To top