Zagrożenia dla MŚP w erze cyfryzacji – raport Fundacji PPP

Zapraszamy do lektury najnowszego raportu przygotowanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości  pt: „Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji”.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości przedstawia najnowszy raport zatytułowany „Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji”. Dokument ten stanowi istotny krok w kontynuacji rozważań nad luką cyfrową i zagrożeniami, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz interesu narodowego.

Raport, opracowany przez ekspertów zrzeszonych w Think tanku Fundacji, zawiera szczegółową analizę potencjalnych konsekwencji wdrażania nowych technologii cyfrowych.

Autorzy dokumentu, w tym prof. Marian Gorynia, dr hab. Joanna Kuczewska, gen. broni (w st. spocz.) dr Andrzej Fałkowski oraz dr hab. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, precyzyjnie wskazują konkretne przykłady zagrożeń oraz dostarczają praktycznych wskazówek dotyczących przeciwdziałania tym ryzykom.

Kluczowe punkty raportu 

  • Macierz czynników ryzyka – narzędzie umożliwiające identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń oraz ich wpływu na funkcjonowanie MŚP.
  • Strategia cyfrowa – zalecenia dotyczące wykorzystania potencjału cyfryzacji oraz stworzenia spójnej strategii cyfrowej z naciskiem na bezpieczeństwo.
  • Współpraca między przedsiębiorstwami – promowanie współpracy w celu zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego.
  • Praktyczne studia przypadków – narzędzie umożliwiające dostosowanie rekomendacji do różnych kontekstów i wyciąganie wniosków na podstawie realnych doświadczeń.

W obliczu przyspieszającej cyfryzacji, wynikającej z rozwoju globalnych łańcuchów dostaw oraz niestabilnej sytuacji geopolitycznej, raport podkreśla konieczność uwzględnienia zarówno wzrostu efektywności przedsiębiorstw, jak i ochrony interesu publicznego oraz bezpieczeństwa narodowego. Raport uwzględnia zagrożenia związane z takimi elementami jak: zbieranie i monitorowanie danych cyfrowych, chmury obliczeniowe czy Sztuczna Inteligencja (AI), która w ostatnich miesiącach stała się tematem do dyskusji nad jej możliwościami i perspektywami jej rozwoju i możliwości wykorzystywania.

Raport jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Zachęcamy przedsiębiorców, decydentów oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z jego treścią i wdrażania przedstawionych rekomendacji w praktyce.

Więcej informacji na temat Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości można uzyskać również na stronie internetowej instytucji.

 

 

 

To top