Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 

Wystartowały nowe nabory, których głównym celem będzie zwiększenie liczby osób posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe oraz uzupełnienie już posiadanych.

W dzisiejszych czasach bezpieczne poruszanie się w sieci, szukanie informacji i zdalne załatwianie ważnych spraw są kluczowe. Chcemy, aby każdy mieszkaniec naszego kraju umiał bez problemu sobie z nimi poradzić.

Rozwój kompetencji cyfrowych 

Otwarte nabory będą prowadzone w trybie konkurencyjnym. Wnioskodawcami w nich mogą być: organizacje pozarządowe, partnerstwa organizacji pozarządowych z JST, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki (w tym ODN) i edukacji, instytucje publiczne z obszaru kultury, szkoły wyższe oraz partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

5 modułów w drodze do celu 

Nabory podzielone są na 5 modułów, a każdy z nich zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych u innej grupy docelowej:

  • Wykluczeni cyfrowo – szkolenia na terenie całej Polski wśród osób wykluczonych cyfrowo, które umożliwią im zdobycie co najmniej podstawowych kompetencji cyfrowych.
  • Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – kompleksowy program szkoleń dla nauczycieli, w celu podniesienia umiejętności i wykorzystania ich w pracy z dziećmi.
  • Szkolenia dla nauczycieli szkolnych – cykl szkoleń, dzięki którym nauczyciele będą prowadzić lekcje w sposób angażujący uczniów, z wykorzystaniem urządzeń, programów i usług sieciowych.
  • Obywatele  – umiejętności z zakresu m.in. świadomego korzystania z e-usług, obsługi komputera i innych urządzeń cyfrowych oraz bezpiecznego i krytycznego korzystania z mediów cyfrowych.
  • Urzędnicy – kompetencje cyfrowe pracowników urzędów, które podniosą jakość obsługi obywateli, efektywności pracy administracji publicznej, a tym samym zagwarantują bezpieczeństwo ich działania.

Nabory są otwarte do 14.08.2024 r. do godziny 16.59. Zachęcamy wszystkie instytucje do zgłoszeń.
Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.gov.pl/web/cppc/publikujemy-piec-nowych-naborow-w-ramach-c-213

To top