Konkurs FERS: Działania 04.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania FERS.04.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłasza konkurs nr FERS.04.07-IP.04-001/24.

Termin przyjmowania wniosków do 31 sierpnia 2024 roku godz. 15:30.

FUNDATOR: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego O KONKURSIE: Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów ukierunkowanych na realizację typu projektów FERS Wsparcie potencjału NGO do prowadzenia działań służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączeniu społecznemu, tj.:
• doradztwo w zakresie wzmocnienia potencjału NGO do świadczenia usług w obszarze włączenia społecznego oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
• podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NGO w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w obszarze włączenia społecznego oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
• przegląd procesów i wdrożenie usprawnień w zakresie działań NGO na rzecz dostępności oraz włączenia społecznego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Uprawnioną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu (a następnie beneficjentem projektu) może być wyłącznie –zgodnie z I kryterium dostępu – organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wykluczeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 19 000 000,00 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 17 czerwca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 4.7 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

KONTAKT: Zadania Instytucji Ogłaszającej Nabór wykonuje Departament Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej: telefon: (+48) 22 694 75 29; adres email: efs@kprm.gov.pl

To top