Konkurs grantowy na wsparcie włączenia dzieci z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy do polskiego systemu edukacji.

Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) ogłosił nabór wniosków do 3. edycji konkursu grantowego na wsparcie włączenia dzieci z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy do polskiego systemu edukacji.

Termin składania wniosków upływa dnia 10 lipca 2024 roku 23:59.

FUNDATOR: Fundacja „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”

O PROGRAMIE:
Konkurs Grantowy jest ogłaszany przez Fundację PCPM jako operatora Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) w celu wyłonienia najlepszych wniosków na realizację działań wspierających uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce, zgodnych z obszarem priorytetowym: Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci-uchodźców w polskich szkołach

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach tej edycji Konkursu możliwe jest składanie wniosków wyłącznie w obszarze priorytetowym: Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci-uchodźców w polskich szkołach, w ramach którego wskazane są następujące działania priorytetowe:
• “Szkoły sobotnie”, umożliwiające ukraińskim uczniom naukę języka ukraińskiego i utrzymanie ciągłości nauki w systemie edukacji w Ukrainie przy jednoczesnym uczęszczaniu stacjonarnie do polskich szkół.
• Wsparcie językowe i edukacyjne dla uczniów najstarszych klas szkół ponadpodstawowych i maturzystów.
• Działania wspierające integrację uczniów polskich i ukraińskich w szkołach – projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.
• Zajęcia dotyczące funkcjonowania w lokalnej społeczności dla rodziców i uczniów – projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O Średnie Granty aplikować mogą:
• fundacje,
• stowarzyszenia,
• koła gospodyń wiejskich,
• ochotnicze straże pożarne,
• spółdzielnie socjalne.
Organizacje nie muszą dysponować wkładem własnym, jednak muszą być zarejestrowane w Polsce i mieć co najmniej trzy lata doświadczenia w realizacji działań pomocowych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: W 3. Edycji konkursu grantowego POP Fund pula środków wynosi 1 200 000 zł. Budżet zostanie rozdzielony pomiędzy:
• 12 projektów małych (o kwocie grantu do 50 000 zł)
• 3 projektów średnich (o kwocie grantu do 200 000 zł)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Termin składania wniosków upływa dnia 10.07.2024 roku do godziny 23:59

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
• czas trwania realizacji Projektu wynosi maksymalnie do 10 miesięcy
• data początkowa Projektu nie może przypadać wcześniej niż 15.08.2024 r. i nie później niż 1.10.2024 r.
• data zakończenia projektu nie może przypadać później niż 15.06.2025 r.

KONTAKT: Dodatkowe informacje można też uzyskać pod numerem: +48 453 524 824, dostępnym w dni robocze w godzinach 10:00-16:00, e-mail: konkurs@popfund.pl

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.popfund.pl/rusza-3-edycja-konkursu-grantowego-pop-fund/

To top