Masz pomysł na działania międzypokoleniowe w swojej miejscowości?

Ruszamy ze wsparciem finansowym na międzypokoleniowe inicjatywy wolontariackie!


APLIKUJ O GRANT!

Do rozdysponowania mamy aż 84 granty po 7 000 zł w 3 naborach (28 grantów rocznie). Łącznie w ramach konkursu przewidziano środki na poziomie 588 000 zł! 

Łącznie przewidziano realizację 3 naborów wniosków – kolejno w latach 2024, 2025 oraz 2026.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIE

Wsparcie minimum 84 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski w działaniach wzmacniających międzypokoleniowe inicjatywy wolontariackie. W tym celu uruchomimy dedykowany programu regrantingowy oraz szereg działań warsztatowych, doradczych, animacyjnych i eksperckich.


OBSZAR DZIAŁANIA

Cała Polska

TERMIN REALIZACJI: 2024-2026.


 Kto może ubiegać się o grant?

  • Młode organizacje pozarządowe – czyli takie, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.
  • Grupy nieformalne wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).
  • Grupy nieformalne we współpracy z Operatorem

 


PUNKT INFORMACYJNO KONSULTACYJNY:

Chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do punktu informacyjno-konsultacyjnego. Wsparcie świadczymy w formie stacjonarnej (po umówieniu się w biurze CREO), telefonicznej i online.

Mail: regranting@centrumcreo.pl

Telefon: 453 508 290


Harmonogram I naboru:

Nabór Wniosków potrwa od 10.06.2024 do 10.07.2024 r.

Ocena Formalna Wniosków w okresie od 10.07.2024 do 17.07.2024 r.

Ocena Merytoryczna Wniosków w okresie 17.07.2024 do 31.07.2024 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31.07.2024 r.

Więcej informacji na stronie Organizatora: Centrum Creo – Konkurs regrantingowy: Wolontariat łączy Pokolenia