„Startup Booster Poland” – oferta dla startupów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w programach ukierunkowanych na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym. Granty przeznaczone dla startupów oraz wsparcie tzw. akceleratorów to duża szansa na wdrożenie nowych ciekawych pomysłów oraz sukces ich twórców.

Aktualnie prowadzone są nabory w ramach programu „Startup Booster Poland”, celem którego jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym, oferowane przez wyselekcjonowane akceleratory i prowadzące do rozwoju produktów startupów lub przyspieszające ich rozwój. Program przeznaczony jest dla startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całego kraju.

Programy akceleracji Smart UP obejmują następujące ścieżki rozwojowe:

 • Akceleracja branżowa startupów z partnerem biznesowym lub publicznym (B2B/B2A), tj. zakładająca weryfikację możliwości wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy Technologii (różne branże);
 • Akceleracja startupów z funduszem VC (inwestorska), zakładająca budowanie gotowości inwestycyjnej startupu celem pozyskania kapitału od Inwestora.
 • Akceleracja sector-agnostic, tj. akceleracja startupów bez udziału partnera biznesowego, zakładająca rozwój startupu o potencjale rynkowym, którego produkt aktualnie nie stanowi przedmiotu ewentualnej współpracy z Odbiorcą Technologii lub Inwestorem;
 • Akceleracja „Go Global”, polegająca na przygotowaniu startupu do ekspansji zagranicznej;
 • Akceleracja „Poland Prize”, uwzględniająca komponent soft-landingu dla startupów spoza Polski, polegająca na wyszukiwaniu i sprowadzaniu do Polski talentów startupowych rozwijających innowacyjne produkty technologiczne, zainteresowanych założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej w Polsce.

Wsparcie finansowe można przeznaczyć na:

 • wynagrodzenia pracowników startupu uczestniczących w realizacji indywidualnego planu akceleracji, w tym osób zaangażowanych na podstawie umów cywilno–prawnych;
 • zakup usług niezbędnych dla realizacji kamieni milowych akceleracji;
 • zakup środków trwałych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • działań informacyjno-promocyjnych;
 • ponadto w przypadku ścieżki Poland Prize: zakup usług „konsjerża” – opiekuna startupu.

Maksymalna kwota dofinansowania to 400 000 zł.; grant może pokrywać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że Wnioskodawca nie musi wnieść wkładu własnego.

Nabór do programu jest prowadzony przez poniższe akceleratory w terminach:

 • Huge Thing Startup Booster – HugeThing – 24.06.2024 – 16.12.2025 r.
 • StartSmart Central Eastern Europe – Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – 17.06.2024 – 17.10.2025 r.
 • AccelBoost – Accelpoint Sp. z o.o. – 01.07.2024 – 31.10.2026 r.

Więcej szczegółów na temat programu dostępnych jest na stronach akceleratorów oraz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (TUTAJ).

To top