AKCJ@ EDUKACJA

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/Centrum Rozwoju Lokalnego realizuje projekt pn. „AKCJ@ EDUKACJA”. Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.02 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych u 415 uczniów (187 kobiet, 228 mężczyzn) oraz wsparcie 55 nauczycieli (52 kobiet, 3 mężczyzn) z zakresu doskonalenia kompetencji w pracy z uczniami w okresie od 1.04.2024 r. do 31.08.2025 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

 • Doradztwo zawodowe
 • Studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli
 • Szkolenie „Tworzenie filmów edukacyjnych w PSP 4”
 • Warsztaty dziennikarskie
 • Warsztaty kształtujące postawy antydyskryminacyjne oraz Festiwal Talentów
 • Warsztaty teatralne w PSP 4
 • Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Zajęcia dodatkowe dwujęzyczne

Uczestnikami projektu będą: 415 uczniów klas I-VIII (187 kobiet, 228 mężczyzn) i 55 nauczycieli (52 kobiet, 3 mężczyzn) z dwóch publicznych szkół podstawowych mających jednostkę organizacyjną na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego:

 • Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Św.: 177 uczniów (91 kobiet; 86 mężczyzn), w tym 15 (6 kobiet; 9 mężczyzn) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 24 nauczycieli (23 kobiet; 1 mężczyzna).
 • Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Św.: 238 uczniów (96 kobiet; 142 mężczyzn), w tym 30 (13 kobiet; 17 mężczyzn) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 31 nauczycieli (29 kobiet; 2 mężczyzn).

Całkowita wartość projektu: 943 244,78 zł;
w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 844 340,58 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2024 r. do 31.08.2025 r.

Rezultatami projektu będą:

 • Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem – 415
 • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 55
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 2
 • Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 45
 • Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej – 2
 • Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym – 248
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 332
 • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 44

Dokumenty projektowe:

 

To top