WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

Centrum Rozwoju Lokalnego od kwietnia do czerwca 2022 roku realizowała warsztaty profilaktyczne dla pedagogów zatrudnionych w publicznych szkołach podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Celem zajęć było ukierunkowanie w procesie poszukiwania rozwiązań i korygowania sytuacji niepożądanych w szkołach, w szczególności znajdujących odzwierciedlenie w sytuacjach społecznych oraz przejawiających się zachowaniami ryzykownymi.

Udział w 16 godzinnych warsztatach wzięło 12 pedagogów, przedstawicieli ośmiu ostrowieckich szkół. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczki aktywnie i z zaangażowaniem dzieliły się swoimi spostrzeżeniami w zakresie pracy profilaktycznej i wychowawczej z uczniami swoich szkół. Cykl warsztatowy został poprowadzony przez psychologa – Panią Magdalenę Majewską.

To top