Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej

Potrzebujesz łatwo dostępnego miejsca na prowadzenie własnego biznesu ? Dobrze trafiłeś!

W Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sandomierskiej 26A oferujemy Kompleks Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej: Centrum Biurowo – Konferencyjne oraz Inkubator Przedsiębiorczości. Teren obiektu jest ogrodzony i zagospodarowany. Na posesji znajdują się nieodpłatne miejsca parkingowe. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynki posiadają centralne ogrzewanie, pomieszczenia są dobrze oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, zapewniają wygodę oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu informacyjnego na temat oferty Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej


Wynajem powierzchni

Informujemy, że zgodnie z § 3 ust 3 umowy najmu lokalu w Budynku Centrum Biurowo Konferencyjnym i Inkubatora Przedsiębiorczości  opłata z tytułu najmu określona w umowie podlega waloryzacji raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Ogłoszony w komunikacie z dnia 13 stycznia 2023 roku średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4 %).

Wysokość stawek czynszu za wynajęcie lokali w obiektach Centrum Biurowo – Konferencyjnego (od 1 lutego 2023 r.)

 • Za wynajęcie 1 m2 lokalu na parterze oraz na I piętrze – 9,44 zł netto miesięcznie
 • Za wynajęcie 1 m2 lokalu na II i III piętrze – 9,44 zł netto miesięcznie
 • Za wynajęcie 1 m2 lokalu o podwyższonym standardzie na II i III piętrze – 12,58 zł netto miesięcznie
 • Za wynajęcie 1 m2 lokali przeznaczonych na kawiarnię i restaurację (z wyłączeniem pomieszczeń piwnicznych) –8,01 zł netto miesięcznie 
 • Za wynajęcie I piętra w całości – 8,87 zł netto miesięcznie
 • Pomieszczenia piwniczne i magazynowe – 2,63 zł miesięcznie za 1m2

Stawka za wynajęcie 1m2  innych powierzchni, nie wyszczególnionych w pkt.1-7, ustalana jest przez Dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego w drodze negocjacji.
Do w/w stawek czynszu dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość stawek czynszu za wynajęcie lokali w Inkubatorze Przedsiębiorczości (od 1 lutego 2023 r.)

 • Stawka czynszu  za wynajęcie 1 m2 powierzchni użytkowej w Inkubatorze w pierwszym roku działania przedsiębiorcy inkubowanego wynosi 4,80 zł netto miesięcznie.
 • Stawka  czynszu  za wynajęcie 1 m2 powierzchni użytkowej w Inkubatorze w drugim roku działania przedsiębiorcy inkubowanego wynosi 5,47 zł netto miesięcznie.
 • Stawka czynszu za wynajęcie 1 m2 powierzchni użytkowej w Inkubatorze w trzecim roku działania przedsiębiorcy inkubowanego wynosi 6,96 zł netto miesięcznie.
 • Stawka czynszu  za wynajęcie 1 m2 powierzchni użytkowej w Inkubatorze dla innych przedsiębiorców wynosi 8,87 zł netto miesięcznie.

Stawka za wynajęcie 1m2  innych powierzchni, nie wyszczególnionych w pkt.1-4, ustalana jest przez Dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego w drodze negocjacji.
Do w/w stawek czynszu dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z umową zwaloryzowane stawki z tytułu najmu obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca następującego po opublikowaniu ww. komunikatu, tj. od 1 lutego 2023 roku.

Dokumenty do pobrania

Wniosek dla firm działających krócej niż 1 rok
Wniosek dla firm działających powyżej 1 roku
Umowa najmu lokalu użytkowego
Wniosek o wynajęcie lokalu użytkowego w CBK

Kontakt:
Maciej Maksymiuk, Główny specjalista ds. obsługi CPiAZ
tel. 41 248 03 70
e-mail: maksymiuk@crl.ostrowiec.pl


Wynajem sal szkoleniowych

Organizujesz spotkanie biznesowe lub konferencje wymagające odpowiedniej oprawy ? Szukasz odpowiedniej sali konferencyjnej czy sali szkoleniowej? 

Centrum Rozwoju Lokalnego oferuje sale dopasowane do indywidualnych potrzeb. Przestronne, dobrze oświetlone, doskonale wyposażone pomieszczenia nadają się idealnie do organizacji konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych czy paneli dyskusyjnych. Sale znajdują się w budynkach na terenie kompleksu Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sandomierskiej 26A.

Cennik wynajmu sal szkoleniowych:

 • Sala duża – 68,64 zł netto za jedną godzinę, a w przypadku wynajęcia na czas powyżej 4 godzin – ryczałt 343,20 zł netto za jeden dzień,
 • Sala mała – 40,04 zł netto za jedną godzinę, a w przypadku wynajęcia na czas powyżej 4 godzin – ryczałt 194,48 zł netto za jeden dzień.

Formularz rezerwacji sali szkoleniowej (doc)

Formularz rezerwacji sali szkoleniowej (pdf)

Kontakt:
Maciej Maksymiuk, Główny specjalista ds. obsługi CPiAZ
tel. 41 248 03 70
e-mail: maksymiuk@crl.ostrowiec.pl

Wykaz najemców

CENTRUM BIUROWO – KONFERENCYJNE

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Najnowsze aktualności

To top