Centrum profilaktyczno – edukacyjne „Bez Napięcia”

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz wsparcia? Szukasz porady – zgłoś się do nas!

Centrum Profilaktyki i Edukacji „BEZ NAPIĘCIA” świadczy bezpłatne usługi informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące problematyki uzależnień, szczególnie zakresie profilaktyki uzależnień, interwencji w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii i socjoterapii.

Oferujemy:

 • Punkt Konsultacyjny dla osób wykazujących zachowania ryzykowne, uzależnionych oraz członków ich rodzin.
 • pomoc psychologiczną dla młodzieży i dzieci
 • psychoterapię indywidualną 
 • poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz stresującymi sytuacjami 
 • promowanie zdrowego stylu życia

Profilaktyka jest jednym z najważniejszych zadań Centrum Profilaktyki i Edukacji. W trosce, szczególnie o młodych ludzi, nasi doradcy podejmują szereg działań, których celem jest sprzyjanie prawidłowemu rozwojowi, a także zapobieganie niepożądanym zjawiskom.  

 • Współpracujemy z wychowawcami i pedagogami szkolnymi, podejmujemy oddziaływania interwencyjne wtedy, gdy pojawiają się poważne problemy wychowawcze lub zachowania ryzykowne
 • Naszym atutem są świetni doradcy, z doświadczeniem i podchodzący ze zrozumieniem do każdego człowieka, który się do nas zgłosi
 • Jasno się komunikujemy – umiemy rozmawiać i słuchać
 • Bez napięcia pomagamy rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz rozwijać strategie przeciwdziałania im
 • Dla dzieci i ich rodziców oferujemy wsparcie, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną
 • Prowadzimy bezpłatne warsztaty profilaktyczne z terapeutą uzależnień, psychologiem i/lub socjoterapeutą skierowane do uczniów oraz spotkania grupowe z psychologiem dla kadry pedagogicznej
 • Organizujemy profilaktyczne spotkania informacyjno – edukacyjne w formie saloników dyskusyjnych

„BEZ NAPIĘCIA” łatwo znajdziesz!


Nasi doradcy czekają na Ciebie w Centrum Aktywności Obywatelskiej, przy ul. Henryka Sienkiewicza 70  w pok. nr 15 I piętro. 

Zapisy telefoniczne na spotkania indywidualne od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 41 200 30 14. 

Terminy spotkań z doradcami będą podawane w  każdym miesiącu i dostępne na stronie Centrum Rozwoju Lokalnego w zakładce Aktualności oraz na tablicach informacyjnych w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej, przy ulicy Sienkiewicza 70.

ZAPRASZAMY!

 

Do pobrania: 

Harmonogram dyżurów:

 

Najnowsze aktualności

To top