Centrum Aktywności Obywatelskiej

Centrum Aktywności Obywatelskiej (CAO) powstało w zaadaptowanym pod potrzeby organizacji pozarządowych budynku po dawnej Publicznej Szkole Podstawowej nr 4, przy ulicy Henryka Sienkiewicza 70. Dawna „Czwórka” stała się miejscem służącym integracji międzypokoleniowej i aktywizacji bardzo różnych środowisk. Przedstawiciele organizacji mogą liczyć na pomoc merytoryczną ze strony pracowników Centrum Rozwoju Lokalnego realizującego Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2025.

CAO  wspiera organizacje pozarządowe, podmioty działające w zakresie aktywności obywatelskiej i edukacji, podmioty ekonomii społecznej, grupy nieformalne i inicjatywy obywatelskie działające na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego lub na rzecz jego mieszkańców, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zakres wsparcia: 

  • użyczenie lokali – następuje na rzecz podmiotów spełniających definicję podmiotu CAO. Umowa użyczenia zawierana jest na czas określony, który nie może przekraczać czasu obowiązywania Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej.  Pierwszeństwo w pozyskaniu lokali mają podmioty CAO będące beneficjentami Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2025
  • wynajem lokali – w przypadku braku chętnych podmiotów CAO, wolne lokale mogą być udostępniane innym podmiotom w drodze umowy najmu. Pierwszeństwo w pozyskaniu lokalu przysługuje podmiotom realizującym zadania  z zakresu ekonomii społecznej, edukacji, sportu, kultury, oświaty, wychowania  i profilaktyki.
  • udostępnienie adresu – Organizacje korzystające z lokali CAO na podstawie umowy najmu lub umowy użyczenia, mają prawo do używania adresu obiektu CAO jako adresu do korespondencji.

Do pobrania:


Podmioty działające w Centrum Aktywności Obywatelskiej, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. H. Sienkiewicza 70

PARTER
„Fundacja Pomocna Dłoń” prowadząca Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

I PIĘTRO
pok. nr 14 A – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Powiatowy
pok. nr 14 B – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy
pok. nr 14 C – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych
pok. nr 16 – Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski w Kielcach
pok. nr 17 – Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka”
pok. nr 18 – Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej
pok. nr 19 – Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO Oddział w Ostrowcu Św.
pok. nr 19 – Chrześcijańska Służba Charytatywna

II PIĘTRO 
pok. nr 20 – Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju
pok. nr 21 – Koło PZW „Ostrowiec Kamienna”
pok. nr 22 – Stowarzyszenie „BEZ PARDONU”
pok. nr 23 – Stowarzyszenie „TACY SAMI” na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 23 – Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych „Nad Kamienną”
pok. nr 23 – Ostrowieckie Stowarzyszenie „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI”
pok. nr 24 – Stowarzyszenie „BEZ PARDONU”
pok. nr 25 – Szkoła Muzyczna „CASIO” Ostrowiec Świętokrzyski
pok. nr 26 – Stowarzyszenie „OSTROWER”
pok. nr 27 – Gabinet Fizjoterapii i Integracji Sensorycznej SIMED Beata Gajewska

III PIĘTRO 
pok. nr 28 – 4 WYMIAR – Międzypokoleniowa Przestrzeń Twórcza
pok. nr 29 – Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Osoba kontaktowa
Klauzula informacyjna RODO

Najnowsze aktualności

To top