Wynajem powierzchni dla organizacji

Centrum Aktywności Obywatelskiej pełni funkcję inkubatora organizacji pozarządowych. Znajduje się w samym centrum miasta, wzdłuż głównej ulicy Ostrowca Św. Mieści się przy ul. Sienkiewicza 70 (w budynku dawnej szkoły podstawowej nr 4).

Do Państwa dyspozycji w obiektach Centrum Aktywności Obywatelskiej oddajemy oddajemy dwie niezależne sale.

Sale umożliwiają organizację spotkań od 20 do 80 osób.

Wyposażenie sal: internet, nagłośnienie, projektor, ekran, meble.

Idealny wybór: ciekawa infrastruktura, niepowtarzalna aura, przyjazne wnętrza i wiele możliwości.

SALA KONFERENCYJNA

– powierzchnia 100 metrów kw,

– doskonale nadająca się na organizację konferencji, szkoleń, warsztatów.

– sala pozwala na dowolną aranżację przestrzeni.

– lokalizacja: 1 piętro

– wyposażenie:

SALA SZKOLENIOWA

– powierzchnia: 50 metrów kwadratowych

– idealna do przeprowadzenia spotkań biznesowych, kameralnych szkoleń i prezentacji.

– lokalizacja:  1 piętro  

– wyposażenie:


Wysokość minimalnych stawek netto czynszu najmu lokali znajdujących się w obiekcie Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Stawka netto za 1 m2 w 2024 r.Stawka netto za 1 m2 w 2023 r.
Opłata za wynajem dla organizacji pozarządowych7,00 zł6,50 zł
Najem dla podmiotów gospodarczych 11,47 zł10,30 zł
Media – ryczałt dla biorących w użyczenie organizacji oraz podmiotów wynajmujących lokale7,00 zł7,00 zł
Pomieszczenia piwniczne i magazynowe2,55 zł2,29 zł

Stawka za wynajęcie 1m2 innych powierzchni, nie wyszczególnionych w tabeli, ustalana jest przez Dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego w drodze negocjacji.
Do wyżej wymienionych stawek dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawka netto za 1 m2 w 2024 r.Stawka netto za 1 m2 w 2023 r.
Sala szkoleniowa mała do 4 godz. dla podmiotów – najemców CAO16,71 zł15,00 zł
Sala szkoleniowa mała do 4 godz. dla innych podmiotów 27,85 zł25,00 zł
Sala konferencyjna duża do 4 godz. dla podmiotów – najemców CAO38,99 zł35,00 zł
Sala konferencyjna duża do 4 godz. dla innych podmiotów 61,27 zł55,00 zł

Do wyżej wymienionych stawek dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawki najmu obowiązują od 1 lutego 2024 r.

Zmiany wysokości stawek za najem uległy waloryzacji raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ogłoszony w komunikacie z dnia 15 stycznia 2024 roku średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 % (wzrost cen o 11,4 %).


Zasady korzystania z sali konferencyjnej i szkoleniowej CAO

Aby móc zarezerwować salę konferencyjną lub szkoleniową należy złożyć wniosek o udzielenie wsparcia w tym zakresie.

Ww. wniosek należy uzupełnić, podpisać i scan dokumentu przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@crl.ostrowiec.pl

We wniosku należy podać następujące informacje:

  1. Data i ilość godzin rezerwacji.
  2. Cel spotkania/tytułu wydarzenia.
  3. Przewidywana liczba uczestników.​
  4. Informacja o pobieraniu/niepobieraniu opłat od uczestników.
  5. Dane osoby odpowiedzialnej za organizację wydarzenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu).
  6. Informacja o potrzebnym wyposażeniu.

O rezygnacji z rezerwacji sali są Państwo zobowiązani do powiadomienia CRL najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą rezerwacji.

Opłaty za wynajem sali wnosi się na rachunek bankowy CRL wskazany na fakturze VAT wystawionej przez CRL na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wynajęto salę.

Organizacja upoważnia CRL do wystawienia faktury w formie elektronicznej i przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.


Do pobrania:

To top