Projekt edukacyjny TO(działa)MY!

/

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest […]

Czytaj dalej »

„Media Forum. Granty Lokalne”. Trwa konkurs grantowy dla dziennikarzy lokalnych

/

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla dziennikarzy lokalnych „Media Forum. Granty Lokalne”. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie materiałów dotyczących […]

Czytaj dalej »

„Projektanci edukacji”

/

Trwa 14. edycja ogólnopolskiego konkursu „Projektanci edukacji”, przeznaczonego dla nauczycieli i uczniów, którzy chcieliby zrealizować ciekawe projekty edukacyjne i szukają […]

Czytaj dalej »

Rozpoczęcie naboru w edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO

/

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2024 Rządowego […]

Czytaj dalej »

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

/

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają uczniowie niebędący obywatelami polskimi, w tym podlegający ochronie międzynarodowej, […]

Czytaj dalej »

Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Składanie wniosków do organów prowadzących do końca października

/

Zbliża się termin naboru wniosków na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” […]

Czytaj dalej »

Pół miliona złotych od mFundacji na edukację matematyczną w przedszkolach. Trwa III edycja programu grantowego „Rosnę z matematyką”

/

Trwa nabór wniosków w ramach III edycji programu dla przedszkoli pn. „Rosnę z matematyką”. Program jest przeznaczony dla publicznych przedszkoli, […]

Czytaj dalej »

Rozpoczęcie naboru w edycji 2024 Rządowego Programu PROO

/

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2024 Rządowego […]

Czytaj dalej »

Warsztaty edukacyjne Europe Goes Local/Democracy Reloading w Lublinie 5-7 października 2023

/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  zaprasza na warsztaty i sesje tematyczne poświęcone tym europejskim projektom współpracy: Europe Goes Local & Democracy […]

Czytaj dalej »

Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie

/

  W ramach programu można uzyskać preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy […]

Czytaj dalej »

Sportowa Natura

/

Celem konkursu jest promocja Lasów Państwowych poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Wnioski o granty mogą składać […]

Czytaj dalej »

Kultura wrażliwa

/

Celem konkursu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja […]

Czytaj dalej »

Z Kobietami – Patriotkami

/

Jednym z celów programu jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, […]

Czytaj dalej »

Polska dziś i jutro

/

Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Jego […]

Czytaj dalej »

Ruszyła druga edycja konkursu „Piątka z narodowych”

/

Narodowe Centrum Kultury (NCK) ogłosiło II edycję konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Piątka z narodowych”. Celem konkursu jest szerzenie […]

Czytaj dalej »

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-30

  Celem konkursu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego oraz […]

Czytaj dalej »

Fundacja Enea startuje z dwoma nowymi programami grantowymi

/

Fundacja Enea ogłosiła dwa nowe programy grantowe: „Szlakiem lokalnej historii” oraz „Lokalnie, aktywnie, sportowo”. Wspomniane programy mają na celu zachęcenie […]

Czytaj dalej »

PROO – Priorytet 1B. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

/

Program umożliwia dofinansowanie zadań służących zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te […]

Czytaj dalej »

PROO – Priorytet 2A. Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych

/

W ramach konkursu można uzyskać dotacje operacyjną przeznaczoną na działania obejmujące kompleksowe przygotowanie wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Wsparciem są […]

Czytaj dalej »

PROO – Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

/

Program oferuje wsparcie instytucjonalne dla organizacji obywatelskich, które prowadzą działalność w obszarze mediów obywatelskich lub obywatelskiej kontroli działań władz publicznych […]

Czytaj dalej »

PROO – Priorytet 1A. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

/

W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Każda organizacja składająca wniosek o […]

Czytaj dalej »

ROHiS

/

Program przewiduje dofinansowanie działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich instytucjonalnej sprawności, niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej, podtrzymywania i […]

Czytaj dalej »

Kultura wrażliwa

/

Celem konkursu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja […]

Czytaj dalej »

Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych

/

Celem programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli. […]

Czytaj dalej »
To top