Patroni Roku

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu uhonorowanie i umocnienie znaczenia wybranych postaci oraz wydarzeń oraz dziedzin związanych z historią Polski.

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacje niedziałające dla osiągnięcia zysku takie jak m.in.:

– stowarzyszenia, fundacje,

– szkoły,

– kluby sportowe,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego,

– jednostki budżetowe.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty mające na celu uhonorowanie i umocnienie znaczenia wyróżnionych postaci i tematów dotyczących historii Polski.

Realizowane projekty muszą wpisywać się w motywy tematyczne wybrane dla danego roku.

Projekty realizowane w 2024 roku mają skupiać się na uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i tematów:

– Marek Hłasko,

– Abp Antoni Baraniak,

– Romuald Traugutt,

– Wincenty Witos,

– Kazimierz Wierzyński,

– Melchior Wańkowicz,

– Rodzina Ulmów,

– Zygmunt Fortunat Miłkowski,

– Polscy Olimpijczycy,

– Witold Gombrowicz,

– Czesław Miłosz,

– Władysław Zamoyski,

– Edukacja Ekonomiczna.

Formy działań, na które można uzyskać grant:

– upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;

– konferencje, spotkania, sympozja, wykłady, webinaria, warsztaty, szkolenia;

– publikacje, wydawnictwa, filmy dokumentalne;

– koncerty, spektakle, konkursy recytatorskie;

– wydarzenia plenerowe;

– wystawy;

– audycje radiowe, telewizyjne;

– aplikacje mobilne;

– projekty multimedialne.

Informacje dodatkowe:

Organizatorem konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Cel: upamiętnienie patronów, w uznaniu za ich zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, przez finansowe wsparcie ściśle z nimi związanych innowacyjnych i kreatywnych projektów uwzględniających przede wszystkim wartości edukacyjne i kulturowe.

Koszty niekwalifikowalne:

– pokrycie bieżących kosztów działalności Wnioskodawcy lub kosztów organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu, w tym np. kosztów utrzymania biura Wnioskodawcy;

– koszty pośrednie projektu, np. koordynacja projektu, obsługa księgowa/prawna;

– zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

– przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia zysku;

– działalność polityczna.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach jednej edycji konkursu.

Termin składania wniosków: 3 kwietnia 2024

Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku

To top