WzMOCnij swoje otoczenie

Granty można przeznaczyć na projekty społeczne realizowane z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:

 1. Aktywność fizyczna.
 2. Bezpieczeństwo.
 3. Edukacja.
 4. Ochrona zwierząt
 5. Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej.
 6. Środowisko naturalne.
 7. Zdrowie.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Gminy i powiaty.
 2. Jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne.
 3. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego, działające na rzecz gmin i powiatów, do których kierowany jest program.

Jednostki OSP mogą wziąć udział w Programie na poniższych zasadach:

 1. Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako podmioty, które są w pierwszej kolejności dysponowane do reagowania na zdarzenia na terenie infrastruktury elektroenergetycznej najwyższych napięć – 220 i 400 kV – należącej do Organizatora, mogą wnioskować o dofinansowanie realizacji projektów wspierających działalność ratowniczo-gaśniczą, np. zakup strojów ochronnych, pomp, węży tłoczonych, łodzi ratunkowych oraz projektów społecznych.
 2. Jednostki nienależące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mogą wnioskować o dofinansowanie realizacji wyłącznie projektów społecznych, których korzyści będą odczuwalne dla mieszkańców gmin i powiatów, np. w drodze realizacji działań tj. remonty remiz spełniających funkcje wiejskich świetlic, zakupu sprzętu medycznego ratującego życie. np. defibrylatorów, czy prowadzenie kursów z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uprawnionymi wnioskodawcami są podmioty ze wskazanych gmin oraz powiatów – patrz lista gmin w VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” (str.10-14 regulaminu).

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty społeczne realizowane z myślą o poprawie

jakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:

 1. Aktywność fizyczna.
 2. Bezpieczeństwo.
 3. Edukacja.
 4. Ochrona zwierząt
 5. Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej.
 6. Środowisko naturalne.
 7. Zdrowie.

Informacje dodatkowe:

Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.).

Cel: wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów, w których są realizowane projekty, poprzez:

– wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją;

– zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata;

– sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

Termin składania wniosków:

15 lutego – 15 marca 2024

Więcej informacji pod linkiem: https://wzmocnijotoczenie.pl/2024/02/start-naboru-do-vi-edycji-programu-wzmocnij-swoje-otoczenie/

 

To top