Drogowskaz

Program wspiera projekty lokalne mające na celu edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) dzieci i młodzieży, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Projekty skierowane do społeczności lokalnych w mniejszych miejscowościach oraz na terenach wiejskich (do 50 tys. mieszkańców) otrzymują dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej.

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Fundacje, Stowarzyszenia Rejestrowe i Nierejestrowe) lub klub sportowy zarejestrowany w ewidencji Starosty Powiatowego lub spółdzielnia socjalna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Instytucje publiczne (np.: przedszkole  publiczne,  szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy).

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty lokalne mające na celu edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) dzieci i młodzieży, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Projekty skierowane do społeczności lokalnych w mniejszych miejscowościach oraz na terenach wiejskich (do 50 tys. mieszkańców) otrzymują dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej.

Informacje dodatkowe: 

Organizatorem programu jest Fundacja Inter Cars.

Cel: edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) dzieci i młodzieży, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej.

W ramach programu są promowane właściwe postawy, edukacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jeden podmiot może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.

Granty otrzymają 43 najlepsze projekty, w tym zostanie przyznanych:

– 30 małych grantów;

– 10 średnich grantów;

– 3 duże granty.

Termin składania wniosków:

24 marca 2024

Więcej informacji pod linkiem: https://fundacja.intercars.eu/programy/drogowskaz/

 

To top