Misja Kieszonkowe

 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat finansów i bankowości, przedsiębiorczości wśród uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu jest organizacja wydarzenia o tematyce finansowej. Zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona (uprawniona) do reprezentowania szkoły.

Kto może złożyć wniosek ?

Zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona (uprawniona) do reprezentowania szkoły. Do konkursu mogą być zgłoszone klasy I-VI szkół podstawowych.

Informacje dodatkowe: 

Organizatorem konkursu jest BNP Paribas Bank Polska S.A.

Cel: popularyzacja wiedzy na temat finansów i bankowości, przedsiębiorczości. Zadaniem uczestników konkursu jest organizacja wydarzenia o tematyce finansowej.

Prace konkursowe:

  1. Mają być wykonane w postaci opisu (w formie tekstowej) organizacji i przebiegu wydarzenia o tematyce finansowej wraz z dołączonymi zdjęciami.
  2. Są oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV- VI.
  3. Muszą opisywać:

– jakie wydarzenie zostało zorganizowane przez klasę (opis przebiegu oraz atrakcji, o ile zostały zaplanowane);

– założenia przebiegu wydarzenia oraz ich realizację oraz zaangażowanie uczniów;

– spotkanie z ekspertem/ekspertką z zakresu finansów lub inną formę jego/jej udziału w wydarzeniu, o ile zostanie zorganizowane takie spotkanie lub zaplanowana inna forma udziału eksperta/ekspertki;

– czas trwania wydarzenia.

Nagrody:

  1. Nagroda główna (oddzielnie dla klas I-III oraz dla klas IV-VI): jednodniowa wycieczka do Minicity wraz z zapewnieniem transportu do i z miejsca wycieczki oraz wizyta influencera w szkole laureata, podczas której influencer poprowadzi 45 minutowe spotkanie z zakresu finansów i bankowości.
  2. Nagrody II stopnia (oddzielnie dla klas I-III oraz dla klas IV-VI): nagrody rzeczowe w postaci 30 bawełnianych worków z logo programu.

Termin składania wniosków:

31 maja 2024, do godz. 10:00 (termin przesyłania prac konkursowych)

 Więcej informacji pod linkiem: https://www.bnpparibas.pl/misjasamodzielnosc/strefa-nauczyciela/konkurs/

To top