Nabór kandydatur do Młodzieżowego Sejmiku WŚ

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór kandydatów na radnych IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Rekrutacja potrwa od 11 marca do 10 maja 2024 r. 

Kandydować mogą osoby w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 24 lat, posiadające status ucznia lub studenta, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które na wypełnionych formularzach uzyskały rekomendację jednego z podmiotów działających na terenie województwa świętokrzyskiego: młodzieżowej rady miasta, gminy lub powiatu, samorządu uczniowskiego szkoły ponadpodstawowej, samorządu studenckiego lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą lub na jej rzecz. Każdy podmiot może zgłosić tylko jednego kandydata

Szczególnie zapraszamy osoby aktywne społecznie, które mają dużą motywację do pracy w ramach Młodzieżowego Sejmiku i będą w stanie pogodzić swoje obowiązki z zadaniami radnego.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego celem jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz aktywności obywatelskiej wśród młodzieży, zwiększenie jej zaangażowania w działania Samorządu Województwa oraz podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, takich jak: praca w grupie i uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji. Formuła działania tego gremium zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku województwa (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji tematycznych).

Na młodzieżowych radnych czeka 30 miejsc w podziale na okręgi wyborcze zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ).

 

To top