Finansoaktywni

Tegoroczna edycja programu dotyczy edukacji młodzieży na temat znaczenia podatków w życiu codziennym. Zgłoszenia konkursowe mogą przesyłać nauczyciele klas V-VIII szkół podstawowych. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego do szkoły zostaje dostarczony zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych, który zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, plakat edukacyjny i kartę konkursową.

Kto może złożyć wniosek ?

Nauczyciele klas V-VIII szkół podstawowych.

Informacje dodatkowe: 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Finansów (MF).

Tegoroczna edycja programu dotyczy edukacji młodzieży na temat znaczenia podatków w życiu codziennym.

Cele:

  1. Zaznajomienie uczniów z różnymi rodzajami podatków.
  2. Uświadomienie dlaczego opłacanie podatków ma kluczowe znaczenie.

Uczestnicy programu będą mieli okazję zrozumieć, w jaki sposób wpływają one na budżet państwa.

Przebieg konkursu:

– Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego do szkoły zostaje dostarczony zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych, który zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, plakat edukacyjny i kartę konkursową. Ponadto nauczycielom zostaną udostępnione materiały w formie elektronicznej: prezentacja, quizy, ankieta i elektroniczne wersje materiałów drukowanych. Liczba zestawów jest ograniczona (530 sztuk). Po wyczerpaniu zapasu wszystkie materiały będą wysyłane nauczycielom w wersji elektronicznej.

– I etap konkursu: nauczyciele przeprowadzają lekcje w swoich klasach, korzystając z przygotowanych materiałów, jednocześnie zachęcając uczniów do udziału w konkursie. Zespoły, składające się z maks. 3 osób, przygotowują prace konkursowe, czyli filmy trwające nie dłużej niż 3 minuty, o tematyce związanej z podatkami. Gotowe projekty nauczyciele zgłaszają poprzez formularz konkursowy na stronie finansoaktywni.pl.

– II etap konkursu: komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych projektów.

Zwycięskie zespoły zostaną zaproszone na dwudniową wycieczkę do Warszawy (12-13 czerwca 2024 r.), gdzie czekają na nie liczne atrakcje, w tym zwiedzanie stolicy i uroczysta gala finałowa, podczas której prezentują swoje prace i otrzymają nagrody.

Termin składania wniosków:

26 lutego – 6 maja 2024 (termin przesyłania gotowych projektów konkursowych)

Więcej informacji pod linkiem: https://finansoaktywni.pl/aktualnosci/#more-2088

To top