Kreatywna wizyta studyjna w Hrubieszowie

7 marca kierownik Działu Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości Centrum Rozwoju Lokalnego pojechał na wizytę studyjną do Hrubieszowa. Wizyta ta odbyła się w ramach EMPIRII – Sieci Wymiany Doświadczeń ,,Miasto Przedsiębiorcze”, w której udział biorą miasta – Beneficjenci Funduszy, a która finansowana jest ze środków MF EOG oraz NMF. Pieczę nad nią sprawuje Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Uczestnicy mieli okazję odwiedzić obiekty powstałe dzięki wykorzystaniu środków zewnętrznych: Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa (gdzie zostali powitani przez burmistrz Hrubieszowa Panią Martę Majewską oraz zastępcę burmistrza Pana Pawła Wojciechowskiego), pracownię robotyki ConceptLab, Laboratoria Przyszłości (pokój relaksacyjny, pracownię krawiecką, pracownię gastronomiczną) oraz Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej. Dodatkowo delegaci odwiedzili lokalne przedsiębiorstwo – Browar Sulewski oraz Terminal Linii Hutniczej Szerokotorowej – istotny kanał dystrybucji i wymiany handlowej.
Podczas wizyty nie zabrakło przestrzeni dla dyskusji oraz inspirującej wymiany doświadczeń dotyczącej sfery przedsiębiorczej. Działania w zakresie promocji i wsparcia przedsiębiorczości i przedsiębiorczych podejmowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego spotkały się z dużym entuzjazmem oraz chęcią wdrożenia części rozwiązań i działań w innych miastach.

 

 

 

To top