Ogłoszenie o naborze Biznes Planów nr 1/2024

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia ogłosił pierwszy nabór Biznes Planów w ramach nowej edycji projektu‼️ Ogłoszenie o naborze właśnie zostało opublikowane na stronie www.koowes.pl. Na pomysły na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych można składać wnioski do 29 kwietnia do godziny 16:00.

Nabór prowadzony jest w trybie pełnym i w formule zamkniętej. Biznes Plan mogą składać istniejące przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej zainteresowane przekształceniem się w przedsiębiorstwo społeczne oraz grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego. Kwota wsparcia finansowego wynosi 31229 zł na utworzenie miejsca pracy i od 16200 zł do 32400 zł (w zależności od wielkości etatu) na jego utrzymanie przez okres 12 miesięcy. Oprócz tego, w przypadku zatrudnienia osób wskazanych w ogłoszeniu, możliwe jest finansowe wsparcie reintegracyjne w kwocie do 8000 zł na każde miejsce pracy.

Łącznie w ramach naboru zaplanowano środki w łącznej wysokości ponad 3,4 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie co najmniej 48 miejsc pracy. Kwota ta może zostać zwiększona w sytuacji, gdy w ramach naboru rekomendację do dofinansowania uzyska większa liczba dobrze ocenionych Biznes Planów.

Szczegółowe informacje na temat naboru, w tym szczegółowe zasady i kryteria premiujące, znajdują się w ogłoszeniu o naborze Biznes Planów (594 KB, PDF). Zalecamy, aby przygotowując Biznes Plan, skorzystać z jego wzoru, dostosowanego do ogłoszonego naboru. Wzór Biznes Planu można pobrać w tym miejscu (661 KB, DOCX).

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 41 386 66 27, 41 361 04 92 lub pocztą elektroniczną na adres: sir@koowes.pl. Osoby do kontaktu: Monika Balicka (Specjalistka ds. dotacji) m.balicka@sir.com.pl oraz Katarzyna Kowal (Specjalistka ds. dotacji) – k.kowal@sir.com.pl. Wszyscy Wnioskodawcy, zainteresowani naborem, mogą bezpłatnie korzystać ze wsparcia Kluczowych Doradców Ogólnych oraz Doradców Biznesowych. Listę doradców można znaleźć na stronie internetowej www.koowes.pl w zakładce „Zespół OWES”.

Więcej informacji  również na  stronie internetowej organizatora (TUTAJ) i w ogłoszeniu o naborze.

To top