Z Kobietami-Patriotkami – II edycja

Program „Z Kobietami-Patriotkami” to autorski program Fundacji Totalizatora Sportowego. Główna idea, jaka przyświeca tej inicjatywie to przywracanie pamięci o zasłużonych kobietach w dziejach Polski. Ten wielki rozdział historii jest wciąż nieodpowiednio zagospodarowany.

Promocja polskiej historii jest dla Fundacji jednym z kluczowych wyzwań. Zależy nam na kształtowaniu i wzmacnianiu patriotycznych postaw a także wspieraniu inicjatyw przypominających o wydarzeniach i postaciach, które ukształtowały przez stulecia nasz naród. Szczególną rolę w tej bogatej, często trudnej historii odegrały kobiety. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy program grantowy, którego celem jest wspieranie projektów nawiązujących do dokonań Polek-Patriotek. Zachęcamy organizacje, placówki i instytucje do wspólnych działań w tym obszarze.

Co chcemy osiągnąć?

Do głównych celów Programu należy kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:

•    propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne;
•    zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości poprzez podkreślenie sylwetek zasłużonych Polek;
•    promowanie dziedzictwa historycznego oraz wiedzy na temat bohaterek narodowych zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym;
•    ukazanie historii kobiet jako cennego źródła wartości i wzorców;
•    uwzględnienie obecności kobiet w sferze kreowania i odczuwania tożsamości narodowej;

•    budowanie wiedzy historycznej przez pryzmat doznań i doświadczeń kobiet, a także z perspektywy kobiet jako twórczyń narracji opowiadających o przeszłości
•    zachowanie i popularyzacja pamięci historycznej na temat wkładu zasłużonych działaczek wojennych w rozwój Polski;

•   budowanie oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu polskiej historii i kultury (ze szczególnym uwzględnieniem działalności i zasług kobiet) w sposób nieszablonowy oraz nowatorski i/lub innowacyjny, umożliwiający kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, a także wykorzystujący twórczy potencjał uczestników.

Uwaga! Szczególnie pod uwagę będą brane wnioski od lokalnych organizacji działających w obszarze polskiej kultury i historii.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?
W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na takie zadania jak:
•    inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy);
•   podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:

a) organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,

b) bezpłatne kursy i szkolenia;

c) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury wpisujących się w cele Programu;

•   nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:

a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych,

b) realizacja  działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury,

c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących wybrane zagadnienia z obszaru polskiej kultury i /lub historii wpisujących się w cele Programu, które prezentują zagadnienia w sposób ciekawy, rzetelny i/lub nowatorski.

d) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych (zarówno tradycyjnych, jak i w wersji cyfrowej wykorzystujących nowoczesne środki przekazu i twórczości);

•    udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka);
•    prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych;
•    finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów Programu.

Terminy:

Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok.

Uwaga!

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line za pomocą poczty elektronicznej:  fundacjats@fundacja.totalizator.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt wyłącznie mailowy pod adresem: fundacjats@fundacja.totalizator.pl lub telefoniczny (+ 48 571 770 973 oraz +48 571 770 111 w godzinach 10.00 – 13.00 w dni powszednie).

Jeśli chcą Państwo umówić się na spotkanie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny.

Więcej na stronie: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-quot-z-kobietami-patriotkami-quot#cnt

To top