O przedsiębiorczości w ramach zajęć feryjnych

Promujemy i uczymy przedsiębiorczości! W czwartek 22 lutego Marcin Sztaba z Centrum Rozwoju Lokalnego przeprowadził  warsztat „Przedsiębiorczość – mapa do sukcesu!”, w którym wzięły udział dzieci z Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach zajęć feryjnych.
Warsztat poświęcony był przedsiębiorczości jako zespołowi cech charakteru i związanym z nimi umiejętnościom i zdolnościom. Było trochę o tym co lubimy bardziej, a co mniej, o mocnych i słabych stronach i ich wpływie na każdego z nas i nasze działania. Znalazł się też czas na tematy trudniejsze – myślenie i wyobraźnię, ich wpływ na naszą przedsiębiorczość, a także czy warto uczyć się na błędach oraz czy złość może być inspiracją do działania.
Pomimo tego, że tematyka była poważna to zajęcia upłynęły pod znakiem dobrej zabawy i humoru, a ponieważ wszyscy uczestnicy wykazali się aktywnością otrzymali nagrody w postaci upominków od CRL.
Zajęcia odbyły się w sali warsztatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, za udostępnienie której dziękujemy dyrektorowi MBP Panu Pawłowi Górniakowi, a pracownikom MBP dziękujemy za pomoc i wsparcie przy realizacji warsztatów.
To top