Działaj Lokalnie

Małe dotacje na lokalne inicjatywy angażujące społeczności objęte zasięgiem Programu Działaj Lokalnie.

Chcesz zrobić coś ciekawego i wartościowego dla Twojej miejscowości? Szukasz możliwości dofinansowania i wsparcia swojego pomysłu na projekt?

Możesz zdobyć fundusze na przedsięwzięcia, które będą mobilizować mieszkańców wokół wspólnych spraw i budować kapitał społeczny Twojej społeczności. Projekty powinny wyzwalać społeczną energię, zachęcać do współpracy i podejmowania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Nie bój się niestandardowych metod postępowania! W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań możesz zwrócić się o pomoc do lokalnych przedsiębiorców i samorządowców – współpraca z nimi jest szansą na podniesienie jakości Twoich działań.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, które są objęte zasięgiem Ośrodków Działaj Lokalnie (sprawdź mapęotwiera się w nowej karcie). Decyzję o przekazaniu środków podejmuje Ośrodek Działaj Lokalnie – doświadczona instytucja działająca na Twoim terenie. W ten sposób wsparcie otrzymują te inicjatywy, które odpowiadają na faktyczne potrzeby mieszkańców.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym od 2000 roku przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://dzialajlokalnie.pl/

To top