„Granty na Eurogranty” – PARP zaprasza na webinarium

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w webinarium pt.: „Wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych”, przybliżającym zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – Działanie 2.12 Granty na Eurogranty.

Nabór wniosków i webinar skierowane są do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych.

Działanie „Granty na Eurogranty” ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na udziale wnioskodawcy w Programie UE, obejmujące działania polegające na przygotowaniu Eurograntu, w tym te podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów Eurograntu, przygotowaniem wniosku/aplikacji o Eurogrant, ewentualną jego korektą i prezentacją w ramach oceny w Programie UE.

Więcej informacji o działaniu „Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców”

Więcej informacji o działaniu „Granty na Eurogranty – oferta dla organizacji badawczych”

Zapraszamy do udziału w spotkaniu; będzie ono okazją do uzyskania informacji – np.  jakie są zasady naboru i kryteria oceny wniosków, aby zwiększyć swoją szansę na dofinansowanie.

Nabory wniosków w programie Granty na Eurogranty rozpoczną się już w kwietniu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 26 marca 2024 r.  pierwsze dwa nabory:

  • Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw potrwa od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r.
  • Organizacje badawcze będą mogły zgłaszać się do konkursu od 25 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2025 r.

Budżet naboru dla MŚP wynosi 43 mln zł, a dla organizacji badawczych 22 mln zł.

Szacunkowo z dofinansowania skorzysta ok. 385 firm i 140 organizacji badawczych.

Środki będzie można przeznaczyć na sfinansowanie:

  • usług doradczych, które są związane z przygotowaniem Eurograntu (wniosku o wsparcie, który zostanie złożony w konkursie w jednym z programów UE);
  • podróży służbowych pracowników, które łączą się z przygotowaniem Eurograntu;
  • organizacji spotkań w sprawie przygotowania Eurograntu, w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu;
  • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez wnioskodawcę, które przygotowują Eurogrant;
  • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej dla organizatora konkursu z programu UE;
  • analiz specjalistycznych, które są niezbędne do aplikowania w konkursie UE.

Kluczowe kryteria oceny projektów to m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy, trafność realizacji projektu, jego budżet, wskaźniki efektywności oraz zgodność z horyzontalnymi zasadami równości szans i niedyskryminacji. Wspierane inicjatywy muszą także promować działania przyjazne dla środowiska.

Każdy projekt musi otrzymać pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach obligatoryjnych, aby uzyskać rekomendację do otrzymania dofinansowania.

Więcej informacji na temat wsparcia finansowanego z Funduszy Europejskich na stronie internetowej PARP (TUTAJ)

Źródło: parp.gov.pl

To top