Nabór dla osób indywidualnych – szkolenia w BUR

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza kolejny nabór w ramach projektu “BUduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych” dla osób indywidualnych. Wnioski można składać w terminie 11.04.2024 – 24.04.2024  w godzinach 10.00 – 18.00. Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Nabór skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje, umiejętności lub kwalifikacje, na dofinansowanie usług rozwojowych wybranych ze strony Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Nabór
wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 11.04.2024 r. do dnia 24.04.2024 r. w godzinach 10.00 – 18.00. Kwota alokacji przeznaczona na nabór: 1 000 000,00 zł. 
Uczestnicy projektu, w ramach naboru dedykowanego, będą mogli uzyskać dofinansowanie na poziomie 90 % na zakup usług rozwojowych, które skierowane są do zawodów deficytowych określonych w Barometrze Zawodów dla województwa świętokrzyskiego aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej, z wyłączeniem studiów podyplomowych.
Osoby dorosłe zainteresowane podniesieniem swoich umiejętności lub kompetencji lub nabyciem kwalifikacji mają dostęp do dodatkowego wsparcia ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie co najmniej:
  1. zbudowania motywacji do rozwoju umiejętności, kompetencji lub nabycia kwalifikacji;
  2. wsparcia w analizie potrzeb rozwojowych, w tym z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji;
  3. wsparcia w wyborze odpowiednich usług rozwojowych w BUR;
  4. identyfikacji nabytych umiejętności lub kompetencji oraz wsparcia w ich walidacji i certyfikacji, w tym zachęcenie do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass.

Więcej informacji na stronie WUP 

To top